Wij zijn hier vandaag om met jullie te spreken over het schitterende portaal waar jullie in deze tijd doorheen passeren. Wij zouden aan jullie enige geheugensteuntjes door willen geven over hoe het beste deze prachtige kans te gebruiken, aangezien er nog steeds velen van jullie zijn die nog niet de wijsheid welke voor jullie zowel recentelijk als in het verleden beschikbaar gemaakt werd geactiveerd of herinnerd hebben.Voordat je verklaard dat je dergelijke kennis en wijsheid niet hebt, zouden wij willen adviseren dat je met grote intentie en vastberadenheid binnenin zoekt om te vinden wat daar is, dat je dat vindt wat is wat je bent, en niet te luisteren naar de stem welke jou verteld dat het niet bestaat.

 

Voel dat wat is wat jij bent. Voel alles van wat jij bent. Natuurlijk, dat zal de eeuwige zoektocht van jou zijn, maar je kunt het vandaag beginnen of er vandaag mee doorgaan.De tijd is gekomen welke er voor jullie op toeziet meer in staat te zijn om jullie grotere zelven te zien, te bespeuren, te voelen dan ooit tevoren. Jullie zullen in staat zijn te leren, te herinneren, uit te breiden, te groeien, en om te veranderen in aanzienlijke meer prachtige manieren en in minder tijd dan ooit tevoren. Je zult, als je ernaar zoekt, een zelf gewaarworden die jou zal omringen met alle liefde welke je ooit nodig zult zijn.

Misschien zou je mogelijk willen beginnen door dat zelf lief te hebben, door dat zelf te verwelkomen. Wij vertellen jou dat dit een deel van jou is, of eerder het alles van jou is waar jij deel van uitmaakt, zal arriveren en geschenken met zich meebrengen die jij je nu zelfs nog niet voor kunt stellen. Je mag ook wensen om te beginnen door dankbaarheid vast te houden voor de geschenken, zelfs voorafgaand aan het openen van het pakket.  

Jullie zijn degenen die uitgekozen werden om naar deze wereld de dingen die voor Haar noodzakelijk zijn te brengen, voor de evolutie van de maatschappij terug in/naar diens bedoelde doel en conditie. Jullie werden uitgekozen om hen te brengen en dat hebben jullie aldus gedaan. Het is nu tijd voor jullie om de pakjes die je meegebracht hebt te openen.

Sommigen van jullie zullen nu onbekende of lang sluimerende bekwaamheden en talenten ontdekken. Sommigen van jullie zullen denken dat jullie dergelijke dingen niet hebben om te brengen. Wees ervan verzekerd dat dat niet het geval is. Iets, inderdaad veel, van wat het meest nodig is is de eenvoud, de zuiverheid van jullie harten. Onderschat niet de macht van jouw liefde, van jouw mededogen. Onderwaardeer niet de effecten van jullie glimlachen, van de knuffels die je geeft aan diegenen rondom jou heen.

Jullie kunnen niet de omvang van de verandering met jullie fysieke ogen zien, welke deze schijnbare kleine dingen naar jullie wereld en daaraan voorbij brengt, maar zie in jullie verbeelding de mogelijkheid hiervan en jullie zouden het kunnen beginnen te begrijpen. Dit is de tijd wanneer deze dingen nodig zijn. Dit is de tijd wanneer zij meer dan ooit tevoren nodig zijn. Blijf gegrond/geaard. Blijf gecentreerd. Blijf gefocust. En handhaaf jullie standvastige intentie om de wereld te bouwen die een prachtige tuin voor iedereen is om in te spelen.

Mogen de liefde en zegeningen in jullie harten jullie omringen vanaf deze dag voorwaarts. Goedendag aan jullie, lieve vrienden.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2728}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees