Vandaag zullen wij spreken over een prachtig onderwerp, vooruitgang, en meer specifiek, jullie vooruitgang.Wij hebben louter de bedoeling om jullie aandacht naar iets te trekken waar jullie geringe aandacht aan schenken. En dus, zullen wij, zoals wij zeggen, jullie aandacht roepen naar jullie eigen individuele staten van zijn, jullie bewustzijn van nu. Het is meer dan een klein beetje waarschijnlijk dat diegenen van jullie die deze en andere soortgelijke berichten lezen zich nauwelijks kunnen herinneren hoe jullie slechts twaalf van jullie maanden geleden waren.

 

Aartsengel Michael

Wij herinneren jullie eraan dat jullie in fascinatie waren over wat er zich voor zou doen op de 21ste dag van die maand. Toen waren jullie nogal teleurgesteld dat er "niets" gebeurde dat verschuldigd was aan jullie opgeschroefde verwachtingen van wat die datum zou kunnen brengen. Zelfs de verklaringen die gedurende de volgende paar weken gemaakt werden kwamen jullie voor als zijnde slechts excuses van onze kanalen. De hogere dichtheden waar deze boodschappen vandaan komen hebben geen behoefte aan excuses, maar wij zien welzeker dat er enige wijsheid vergaart werd in dit tijd. Nochtans, is dat niet het onderwerp dat wij nu bedoelen te bespreken.

Tijdens deze afgelopen maanden, werden jullie steeds maar weer opnieuw gebombardeerd met gestaag toenemende hoeveelheden aan energetische frequenties welke jullie nauwelijks beginnen te begrijpen. In zekere zin, besturen deze het volledige scala van de hogere energieën waar jullie wereld doorheen beweegt. In een andere betekenis kunnen zij opgesomd worden met de term, Onvoorwaardelijke Liefde.

Jullie hebben vele andere frasen om dit te benoemen, nulpunt, kracht gebied, en morfogenetisch gebied bevinden zich onder hen. Maar dit is wat beschikbaar geweest is, en door zal gaan beschikbaar te zijn, voor iedereen die wenst om hogerop te komen, zich te ontwikkelen, of, zoals jullie favoriete term het benoemd, te ascenderen. Dit is wat veranderingen in jullie geproduceerd heeft welke jullie nauwelijks kunnen definiëren, veranderingen welke jullie niet zagen gebeuren.

Jullie zouden kunnen wensen om nu terug te kijken en het verschil in jullie algemene gevoel van jullie wezen in te schatten. Wij zien, vanuit ons perspectief, dat jullie volledige planeet een hogere energetische handtekening heeft dan dat het gedurende een zeer lange tijd gehad heeft, het hoogste in wat jullie zouden willen noemen jullie gedocumenteerde geschiedenis. Stel je deze hogere energie voor, deze onvoorwaardelijke liefde uitstralend vanuit jullie in/naar het collectieve bewustzijn van jullie wereld, en zie het ook geabsorbeerd worden van buitenaf terwijl wij jullie er ook in onderdompelen.

Wij spraken enige maanden geleden over sneeuwbal effecten, van lawines en van watervallen. Wij vertelden jullie dat dat het beste de koers van verandering zou omschrijven welke jullie in jullie nabije toekomst zouden zien. Toen vertelden wij jullie dat het begonnen was en dat het zou doorgaan toe te nemen. De meesten van jullie zijn nu in staat, door jullie eigen persoonlijke ervaring, om dit nu te zien. Jullie zijn veranderd en zijn nog steeds aan het veranderen, en nog steeds zeggen wij, "Jullie hebben nog niets gezien."

Aldus nodigen wij jullie uit om dat bij jullie feestviering in te calculeren van dit altijd vreugde gevulde vakantie seizoen. Vier jullie zelf. Wij sluiten ons daarin bij jullie aan en kijken uit naar het delen van deze laatste ongelooflijke paar dagen van jullie jaar met jullie. Ben in vreugde. Ben in liefde. Wij zullen weldra weer spreken. Goedendag.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees