Laat ons nu terugkeren naar het onderwerp van jullie gebruik van de macht/kracht die jullie hebben, de energie welke jullie controleren. Er zijn vele manieren waarop jullie dit kunnen doen. Er zijn vele manieren dat jullie dit al doen. Iets van wat jullie doen is opzettelijk, en iets is nog steeds onbewust. Terwijl je leert om te accepteren dat je met deze dingen opzettelijk kunt zijn, zullen zij steeds meer de bewuste en opzettelijke manieren worden waarop jullie met de wereld om jullie heen wisselwerken. Wij zullen jullie vertellen dat jullie huidige manieren van wensen, van vragen, en van smeken zich zullen ontwikkelen in/naar de bedoeling te hebben en te verwachten terwijl jullie leren de kracht en het effect te begrijpen dat jullie op jullie omgevingen hebben.

 

Laat ons nu eerst duidelijk zijn dat iedere gedachte die je hebt het één of andere grotere of kleinere effect op dit alles heeft. Wij zullen het voor lief nemen dat groter en opzettelijk iets is dat je wenst. Laat ons kijken naar wat wel en niet jullie effectiviteit betreffende dit verhoogt. Wij zullen ook aannemen dat jullie je er bewust van zijn dat zorgen en twijfel niet besproken moeten worden, aangezien zij overduidelijk geen voordelige uitkomst zullen hebben.

Wensen heeft een effect dat iemand naar dat wat hij/zij wilt beweegt. Het is geen zeer krachtig effect en het kan vrij gemakkelijk uitgewist worden door wensen die het tegenwerken of ermee in conflict zijn, hetgeen jullie de gehele tijd doen. Denk aan het volgende, "Ik wens dat ik dit of dat zou kunnen hebben, maar….". Dat kleine woordje "maar" heeft het volledige effect van de gedachte tenietgedaan. Twijfelen? Twijfelen dat de wens mogelijk is of zou kunnen materialiseren heeft een onmiddellijk tegeneffect.

Dus wat werkt dan wel? Eenvoudige stappen, alsjeblieft? Oké. Verbeeld, focus, communiceer, verwacht. En doe dit alles duidelijk, eenvoudig en consequent.

Eerst verbeeld wat het is dat je wilt zien, hebben, of ervaren. Sommigen gebruiken het woord visualiseren. Dat verwart sommige mensen aangezien zij niet aan zichzelf denken als dat zij deze dingen zien. Dus verbeeld het je op wat voor manier het dan ook maar voor jou werkt. Wij weten dat jullie weten hoe jullie moeten dagdromen.

Vervolgens, focus je erop. Verfraai het als je kunt. Aangezien jij het je verbeeld, kan je net zo goed alles dat je kunt je erover verbeelden, inclusief hoe het zal zijn om het te hebben of te ervaren. Hoe het aanvoelt, hoe het eruit ziet, hoe het klinkt, hoe het ruikt. Hoe laat het jou jezelf voelen.

Nu, communiceer jouw wens met de hoogste macht die jij je voor kunt stellen. Maar verval niet in jouw oude gewoonte van vragen of smeken of bepleiten. Met zelfvertrouwen jouw intentie tot uitdrukking brengen zou zeer goed zijn. Als jij beseft dat je feitelijk met iets spreekt dat het grootste en beste deel van jouw eigen wezen is, zoveel te beter. Als dat voor jou waar is, kan je verder gaan en bevelen dat het gedaan wordt. Vertrouw ons wanneer wij jullie vertellen dat de GROTE JIJ er helemaal niet om zal geven wanneer je dit doet.

En nu komt het gedeelte dat een beetje 'trikkie' is. Verwacht het. Een populair kanaal, coach en genezer zegt, "Verwacht wonderen." Dat is geen slecht idee. Een andere zegt, "Neem aan dat het zal zijn." Dat is ook goed. Zelfs het zingen van het "Anticipatie" lied is goed. Maar sta jezelf NIET toe om het in twijfel te trekken. Als je dat graag doet, keer er dan naar terug zoveel als dat je wilt en breid erop uit of geniet van de smaak, het gevoel, de geur, en het panorama ervan. Het is van jou. Weet dat. En geef het niet op één uur voordat het voor jou gebeurt.

Wat aangaande grotere of betere dingen? Wel, het creëren van een nieuwe wereld is echt gewoon hetzelfde als het creëren van een nieuwe woning, of een auto, of een nieuwe baan, of wat anders dan ook. Want welbeschouwd, de energie waar je mee praat creëerde jou, je wereld, en de volledige kosmos. Is jouw voorstellingsvermogen ook maar iets groter dan dat? Dus kunnen jullie dezelfde stappen volgen die we jullie net gaven, verbeeld, focus, communiceer en verwacht. Maar wat aangaande een binnenweggetje? Iedere keer dat je iets leert eindig je ermee dat je zoekt naar een gemakkelijkere en betere manier, nietwaar? Jullie willen een binnenweggetje. Wel, verrassend genoeg is er één. Maar er zit een addertje onder het gras. Er zit altijd een addertje onder het gras, nietwaar? Hier gaan we.

Nu, allereerst, laat ons jullie vertellen dat dit iets is dat jullie je allemaal gedurende een zeer lange tijd herinnerd hebben. Merk op dat wij zeiden herinnerd en niet geleerd. Niets hiervan is nieuw voor wie van jullie dan ook. Dat hoeft voorheen niet waar geweest te zijn, maar het is steeds meer waar voor iedereen die nu op jullie planeet zijn overgebleven, en specifiek voor diegenen die deze boodschappen lezen. Jullie weten deze dingen op het één of andere niveau en wij herinneren jullie er alleen maar aan wanneer jullie ernaar zoeken om het te weten. Wij vragen niet van jullie om tijd en inspanning te spenderen om deze dingen studerend in de praktijk te brengen zoals een groep van toegewijde monniken van lang geleden en ver weg. Lees hen. Sta jezelf toe de waarheid te voelen van wat wij zeggen als het inderdaad met je resoneert. En ontspan je er dan in en laat het jou leiden.  

Daar is allereerst het concept dat alles energie is, energie is bewust, en dat is waar jullie van gemaakt zijn. We hebben dit voorheen in lengte besproken. Het juk hier is dat jullie wetenschappers blijven proberen uit te vogelen hoe de materie bewustzijn produceert wanneer het proces precies het tegenovergestelde is. Bewustzijn produceert materie. Maar dat is niet ons onderwerp.

Nu, we kunnen energie op vele manieren omschrijven. We kunnen enkele frequenties ervan geluid noemen. Anderen noemen we licht. Sommige zijn warmte/hitte. Sommige zijn gedachten, Sommige radio. Sommige dit en sommige dat. Maar het is allemaal frequentie en het is allemaal wat wij licht noemen. Het is slechts een spectrum van frequentie als jullie je dat voor kunnen stellen. Dus jullie zijn precies dat. Jullie zijn een collectie van verschillende frequenties welke alles dat jullie zijn tot uitdrukking brengen, verleden, heden, spirit, materie, emoties, het geheel van wat jij jij maakt is daaruit opgemaakt. Jullie zijn licht.

Aangezien dat is wat jullie zijn, waarom niet het hoogste en zuiverste en helderste licht worden dat jullie je voor kunnen stellen? Wel, dat is precies wat jullie allemaal tot het beste van jullie kunnen en bekwaamheid doen. Dat doen jullie. Dus laat ons jullie helpen om die bekwaamheid te verhogen en jullie weten terug te brengen. Laat ons jullie in zo een hoge frequentie krijgen dat al het spul dat wij hierboven bespraken wordt wat rekenkunde voor een natuurkunde professor is. Op de hoogste frequentie kunnen jullie goed staan, gewoon het beste te zijn en te bedoelen is alles dat jullie nodig zijn. Op een andere manier gezegd, is alles dat jullie nodig zijn jullie liefdevolle bewustzijn het uit te laten zingen en het toe te staan de wereld rondom jullie heen te beïnvloeden.

Jullie zijn nu allemaal gereed om deze stap te nemen. Het is voor jullie allemaal binnen bereik. De methode? Er zijn letterlijk duizenden. Kies er één die jou bel laat rinkelen, zoals jullie zeggen. Wij zullen jullie er zeer zeker één geven, maar voel je vrij om een andere te gebruiken als je dat verkiest. Wij zeiden dat er een addertje onder het gras zit, en die is er. Het addertje is dat je het proces moet vertrouwen. Het is een proces. Je moet het vertrouwen. Je moet beginnen waar je bent. Het is het pad waar jullie allemaal naar op zoek zijn. De stap die jullie moeten nemen is jullie volgende stap. Jullie maken de dingen veel te ingewikkeld. Blijf doorgaan. Ga met de stroming mee. Doe wat je ziet dat je moet doen. Je bent precies waar je moet zijn. Dat is voor elk en iedereen van jullie waar. Als jouw doel is om op te stijgen, dan zal je opstijgen. Niets kan jou tegenhouden behalve jij zelf.

Nu terug naar deze grotere en betere dingen waar wij over spraken. Jullie zullen gewaarworden als jullie voortgaan op het pad dat wij net bespraken dat de frequentie die je geworden bent veranderd heeft wat veranderd moest worden terwijl het ondervonden werd. Binnenweggetjes. Gewoon en eenvoudig. Jij bent de verandering. Jij bent degene die verandert.

Jullie leren je te herinneren wie jullie zijn en niet te geloven dat jullie zijn wat jullie geleerd werd te zijn. Jullie zijn de voltallige rolverdeling van dit toneelstuk en niet de rol waar jullie op het moment in zijn. Jullie zijn de actrice, de acteur wanneer hij ziek raakte, de extra in de tweede acte die je moest zijn toen hij niet op kwam dagen, de regisseur, en alle anderen. En wanneer je er vanuit het perspectief van de rolverdelende partij naar kijkt, kan je dat alles zien en begrijpen.  

Wij wensen dat jullie weten dat jullie geweldig werk verrichten. Jullie zouden zeer blij met jullie zelf moeten zijn, en jullie zullen dat zijn wanneer jullie zien wat wij zien.

Wij zeiden dat wij jullie een methode zouden geven, een eenvoudige methode. We zullen daar de volgende keer mee verder gaan, aangezien dit al lang genoeg geworden is, denken wij. Schenk enige gedachte aan wat wij gezegd hebben en adopteer het als je het als passend onderscheidt. Zoals wij voorstelden, ontspan je er gewoon in. Speel met de ideeën.

Goedendag.

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees