Op deze dag zouden wij verder willen spreken over het onderwerp van onderscheidingsvermogen. Dit is een kwestie welke in deze tijd van groot belang is. Het is altijd belangrijk geweest, natuurlijk, maar op dit ogenblik, wanneer zoveel van jullie toekomst rijdt op jullie staat van zijn, jullie ontwikkeling in bewustzijn, is het meer dan ooit belangrijk. Jullie zullen wensen om dat te doen wat jullie aan zal sporen om voorwaarts te gaan, en niet dat wat op wat voor manier dan ook jullie voortgang zal vertragen. De misplaatste wens om in de status-quo te blijven is, nochtans, nog steeds sterk in sommige kwartieren, verzwakkend ja, maar nog steeds problemen voor jullie presenterend waar dat ook maar mogelijk is.

 


Er is een overvloed aan informatie beschikbaar voor jullie intellect welke proporties bereikt heeft die gedurende vele duizenden aan jaren niet gekend werd voor degenen op deze planeet. Het is in jullie beste interesse om te leren hoe jullie het beste ermee om kunnen gaan. Hoe jullie het beste kunnen beslissen wat van waarde voor jullie is en wat niet? Wat is waar en wat is niet waar? Wie en wat mogen jullie vertrouwen? Wij zouden jullie mee kunnen nemen op een lange uitgesponnen verhandeling aangaande engelen, gidsen, geascendeerde meesters, en de creatieve wezens. En dat alles zou van toepassing zijn, natuurlijk. Maar dit zal een kort bericht zijn, dierbaren, omdat het beste antwoord een zeer kort antwoord is.
 
Er is een zeer betrouwbare en eenvoudige manier waarop al deze hierboven genoemden, en laat ons niet jullie eigen hoogste zelven vergeten, van moment op moment met jullie communiceren. Ja, wij communiceren met jullie van moment op moment. En er zijn vele en diverse manieren die jullie mogen gebruiken om die communicatie te ontvangen, maar dat is niet wat er hier nodig is. Wat je nodig hebt is om in staat te zijn om in een ogenblik te vertellen om ofwel wat je hoort, ziet of leest te accepteren, of het niet te accepteren. En daar is ook de mogelijkheid van het terzijde zetten van jouw acceptatie of afwijzing totdat meer bewijs beschikbaar is. Is er een dergelijke manier?


Wij zouden jullie willen vertellen dat die er is. Het is niet iets dat wij jullie nog nooit eerder verteld hebben. Het is, nochtans, iets dat zo eenvoudig is dat jullie het niet de overweging gegeven hebben wat jullie zouden hebben moeten doen. Hier, lieve vrienden, is de sleutel. Wanneer je leest, kijkt, of luistert naar wat er voor jou ligt, wees je zeer bewust van hoe het jou in jouw hart laat voelen. Jullie hart is zeer, zeer wijs. Het is dat binnenin jullie dat te allen tijde 'verbonden' is. Dit is de plaats in jullie waarin 'de wetenschap' verblijft. Het is de woning van de geest. Wij zeiden niet intellect. Het is waar de geest verbonden is met jouw aardse wezen. Laat ons vandaag daarover niet in discussie gaan. Laat ons gewoon zeggen dat jullie hart geduldig op jullie gewacht heeft, door jullie volledige leven heen, om in alle ernst te beginnen te luisteren naar wat het jullie kan vertellen. Laat ons ook aan jullie verzekeren dat het jullie nooit en te nimmer zal misleiden. Maar de 'truck', als er eentje is, is dat jullie moeten luisteren. Wij bedoelen daarmee dat jullie niet reduceren, negeren, of weg beredeneren wat jullie voelen.


Als je op deze manier wilt leren om door jullie dagelijkse levens heen te gaan, zullen jullie jezelf sneller meer gelukkig vinden worden en veel minder gestrest. En vroeg of laat zullen jullie te weten komen waar deze gevoelens vandaan komen. Wij zijn, zoals wij jullie vele keren verteld hebben, in ieder moment bij jullie. Jullie zijn nooit alleen. En er wordt zonder enige reserve van jullie gehouden. Dit, zoals jullie zeggen, mogen jullie naar de bank brengen. Wij zullen weldra weer spreken, lieve harten. Goedendag.    

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees