Jouw chakrasysteem is jouw toegangspoort naar een expressie van het universum van de Schepper, het is jouw bron van spirituele en energetische voeding en stelt een onophoudelijke stroom van Scheppers Licht in staat om jouw voortgezette bestaan in eenheid met de Schepper te ondersteunen. Alle aspecten van jouw chakrasysteem veranderen en evolueren voortdurend, zelfs hun doel kan veranderen als de trilling van energie binnenin en rondom jou heen verhoogd. Jouw chakra's zijn voor jou persoonlijk en handelen als een persoonlijke verbinding en expressie van de schepper door jouw wezen heen.

Soms wanneer je blokkades in bepaalde chakra's ervaart kan dit het gebied symboliseren waarin jouw verbinding met de Schepper overdacht en verbeterd moet worden. Bijvoorbeeld, als je een blokkade in je hartchakra hebt dan kan het zijn dat je kwesties hebt met het je verbinden met, het ontvangen van, of het tot uitdrukking brengen van de liefde van de Schepper, dus is er een noodzaak om je bewust met de chakra te verbinden om dat te ontcijferen wat de chakra met jou wenst te delen betreffende jouw verbinding met de Schepper. Herinner je dat jouw grootste doel op de Aarde is om de zuiverste trilling van het Scheppers licht, de liefde en het bewustzijn tot uitdrukking te brengen en uit te stralen. Alles dat jou belemmerd met dat aldus te doen vraagt van jou om een glimp op te vangen van een aspect van de Schepper waar jij niet bekend mee bent of angstig voor bent vanwege vroegere omstandigheden. Je wordt dan gepresenteerd met het meest kostbare geschenk, een nieuwe focus en een nieuw begrip van de Schepper en een nieuw pad om een diepere eenheid met de Schepper te verkrijgen.

Jouw chakrasysteem is verwant aan de energetische toegangspoorten, pompen, verspreiders en verzamelaars, zij zijn gereedschappen waarin je de trillingen van de Schepper op vele energetische en fysieke niveaus van jouw wezen kunt verankeren. Daarom is het in stand houden van hun zuiverheid en kracht essentieel als je gefocust bent op het belichamen van jouw ziel en de trillingen van de Schepper. Iedere dag kan je het zuiverende, reinigende en versterkende geconcentreerde licht van de Aartsengelen aanroepen om door jouw chakrasysteem heen te stromen om de zuiverheid van jouw chakra's te handhaven en te behouden en derhalve een hoge trilling van licht binnenin jouw volledige wezen vasthouden.

"Ik roep Aartsengel Michael aan om de reiniging en zuivering van mijn volledige chakrasysteem te overzien. Ik vraag om het geconcentreerde licht van de Aartsengelen te ontvangen dat gefocust is op de zuivering, reiniging en versterking van mijn volledige chakrasysteem. Laat de energie die ik ontvang geboren zijn vanuit liefde en mijn chakra's vullen met de zegeningen en uitbreiding van liefde. Laat alle onnodige energieën die door mij gecreëerd of door mij geaccepteerd werden en die vastgehouden worden binnenin of rondom mijn chakra's volledig en absoluut uitgewist worden. Het is mijn wens voor mijn chakra's om gepast uit te breiden en versterkt te worden zodat ik via de zuiverste trillingen binnenin mijn chakra's het licht, de liefde en het bewustzijn van mijn ziel mag belichamen en tot uitdrukking mag brengen. Laat de Aartsengelen mij ondersteunen terwijl ik mijn chakra's bevrijdt van de beperkingen, iedere verschuiving binnenin mijn chakra's ervarend als gelukzalige gemakkelijke processen van ontwaking. Dank u wel."

 

Verbeeld je dat Ik, Aartsengel Michael, achter jou sta terwijl ik het geconcentreerde licht van de Aartsengelen orkestreer en instrueer om geabsorbeerd te worden en door jouw gehele chakrasysteem heen te stromen. Terwijl je het diepe zuiveringsproces ervaart, laat jezelf dan concentreren op jouw ademhaling, aangezien het ontspannen van je lichaam wat voor verschuivingen dan ook die plaats zullen vinden met groter gemak toe zal staan. Wanneer je klaar bent sta jezelf toe om je te focussen op jouw ziellicht hetgeen vaak tevoorschijn kan komen vanuit jouw hartchakra. Terwijl jij jouw ziellicht toestaat om door al jouw chakra's uit te stralen merk dan op hoe bekrachtigd, expressief en uitgebreid jouw chakra's en hun expressies zijn.

Met jouw concentratie op jouw spirituele ontwikkeling en ontwaking, ontwikkelt de waarheid van de Schepper zich voortdurend binnenin jouw wezen jouw chakrasystemen en hun doelstellingen, zelfs de kleuren en geluidsfrequenties van de chakra's kunnen aanzienlijk veranderen, zelfs dagelijks. Jouw chakra's waarderen onophoudelijk hun energieën op als nieuwe verschuivingen in energie en bewustzijn verkregen zijn binnenin jouw wezen maar ook door de mensheid en het universum. Het is in deze tijd dat ik wens om jullie bewust te maken van de verschuivingen en opwaarderingen die zich binnenin jullie chakra's voordoen zodat je bewust mag zijn en af kunt stemmen op het proces dat er plaatsvindt. In deze tijd is er toestemming aan de Aartsengelen gegeven om vele nieuwe activeringen voor de zielen op de Aarde te overzien, te helpen en te inspireren. De Aartsengelen accepteren deze verantwoordelijkheid zodat vele Geascendeerde Meesters op de innerlijke gebieden kunnen werken aan een meer algemeen niveau van het opnieuw afstemmen van de Aarde en het universum van de Schepper als één. De Aarde en het universum zijn altijd verbonden geweest maar de Geascendeerde Meesters werden begeleid om nieuw paden van licht voor de Aarde naar de innerlijke gebieden en het universum van de Schepper te creëren, wat verschuldigd is aan de snelheid waarop de mensheid aan het ontwikkelen is.

In het verleden toen de Geascendeerde Meesters ascendeerden ontdeden zij zich van hun fysieke lichaam, verhuizend naar hun Lichtlichaam reisden zij in/naar andere dimensies en innerlijke gebieden om met hun reis van groei verder te gaan. Door dit te doen, creëerden zij paden van Licht die vergeleken kunnen worden met tunnels die steeds meer mensen hielpen om te ascenderen vanaf de Aarde. Het kan vergeleken worden met een nieuwe weg die aangelegd wordt. Hoe meer paden de Geascendeerde Meesters creëerden, hoe gemakkelijker het voor anderen was om hun trillingen te verhogen en hetzelfde te bereiken, zij stonden toe voor hogere trillingen van licht om in/naar de Aarde gechanneld te worden, maar zij hielpen ook bij het creëren van gebieden van hogere trillingen van licht op de Aarde die anderen zouden inspireren en toe zouden staan voor een ruimte om betreden te worden die al een sterke afstemming met de Schepper had, aldus de verschuiving van ascentie gemakkelijker makend. Het is hetzelfde wanneer je mediteert in dezelfde kamer gedurende een lange periode aan tijd, de kamer en diens omgevingen bezitten een hoge trilling en dus, als mensen die ooit eerder gemediteerd hebben de ruimte binnen gaan zullen zij ondersteund worden om dat te doen door de gecreëerde energie.

Verschuldigd aan het ascentieproces van evoluerende zielen en vele zielen die in staat zijn om in hun fysieke lichamen te blijven na de ascentie, werden het proces en de eisen van ascentie veranderd, wat betekend dat vele van de gecreëerde paden door de Geascendeerde Meester niet langer meer nodig zijn. De Geascendeerde Meesters creëren nu vanuit de innerlijke gebieden nieuwe paden van licht vanaf de Aarde in/naar het universum van de Schepper. Niet alleen betekend dit dat hogere trillingen van licht in staat zijn om de Aarde en jullie wezen te penetreren, het duid ook aan dat er heilige ruimtes op de Aarde zullen zijn, of energetisch bewustzijn, dat betreden kan worden door het nieuwe proces van ascentie en afstemming met de Schepper te ondersteunen. Terwijl de Geascendeerde Meesters dit volbrengen, inspireren en overzien wij van het Engelachtige Koninkrijk de activeringen van licht binnenin jullie wezen. Dit is waarom wij jullie vragen om je bewust bewust te zijn van de opwaarderingen die zich binnenin jullie chakrasysteem voordoen.  

Gouden bloembladachtige energieën vormen zich vanuit de harten van de Aartsengelen welke geboren worden vanuit een trilling van vrijheid van liefde. Deze gouden bloembladachtige energieën draaien zich in/naar een trechtervorm terwijl zij zich verbinden met elke van jouw chakra's, en gaan jouw chakra's eerst binnen met het smalste gedeelte van de trechter. Het is alsof de gouden bloembladachtige energieën navelstrengen hebben die hen verbinden met de harten van de Aartsengelen. Terwijl het gouden bloemblad van een trechtervorm zich verankert in/aan één van jouw chakra's, begint het een grote hoeveelheid aan licht vanuit de harten van de Aartsengelen in/naar die chakra te trekken en te gieten, aldus de chakra met bewustzijn, zuivere engelachtige trillingen van liefde en een vrijheid die alleen geboren kan worden vanuit opperste en zuivere liefde opwaarderend.

Dit is een proces dat je tegelijkertijd toe kunt staan voor al jouw chakra's om zich voor te doen tijdens de meditatie. Je mag dan ervaren dat elke van jouw chakra's de trilling van het Engelachtige Koninkrijk wordt of vasthoudt, met het bewustzijn van onbaatzuchtige liefde en dienstbaarheid en onvoorwaardelijke liefde mag dit een diepe en krachtige opening en uitbreiding van jouw chakra's veroorzaken, het licht van de Schepper toestaand om met grote overvloed door jouw gehele wezen heen te stromen, jouw volledige wezen overstromend met licht. Niet alleen zal dit de trilling van jouw chakra's verhogen maar het zal ook een diepe herinnering van het dienstbaar zijn met en vanuit een ruimte van liefde activeren, wat jou toestaat om deze trilling door jouw gehele wezen en werkelijkheid heen te integreren.

Het opwaarderen van jullie chakrasysteem is gefocust op het jullie toestaan om de Schepper meer volledig binnenin jullie werkelijkheid te ervaren. Terwijl dit helpt om bewust te zijn van het proces is er geen noodzaak om volledig het proces te begrijpen aangezien dit anders is tot het je ervan bewust te zijn. Je mag wensen om de onderstaande aanroeping te gebruiken om jouw bewuste acceptatie van dit opwaarderingsproces van jouw chakra's te ondersteunen.

"Ik roep Aartsengel Michael en alle Aartsengelen aan om mij volledig te omringen terwijl ik een meditatieve staat van zijn verkrijg. Alsjeblieft bescherm en overzie te allen tijde mijn proces. Ik doe een beroep op het licht van de Aartsengelen om mijn wezen en chakrasysteem te penetreren. Laat de gouden bloembladachtige energieën vanuit de hartchakra's van de Aartsengelen in mijn chakra's verankeren, tegelijkertijd zoals trechters van gouden licht. Ik verleen toestemming aan het licht en het bewustzijn van onbaatzuchtige liefde en dienstbaarheid en onvoorwaardelijke liefde van de Aartsengelen om in mijn chakra's te gutsen, toestaand voor een diepe uitbreiding en voor ervaringen van vrijheid geboren vanuit liefde om gevoelt en geaccepteerd te worden binnenin mijn chakrasysteem en volledige wezen. Alsjeblieft verzeker, dat alle energieën die ik moet accepteren om verankerd te zijn binnenin mijn chakra's om in het volgende stadium van mijn spirituele ascentie en mijn bewuste besef van mijn innerlijk waarheid te helpen tevoorschijn te komen. Ondersteun alsjeblieft de bekwaamheden van mijn chakra's en het proces van het tot uitdrukking brengen en het uitstralen van de waarheid van de Schepper. Dank u wel."

Sta jezelf eenvoudig toe adem te halen en te ontspannen, je bewust zijnde van jouw gevoelens en de energie rondom en binnenin jou, totdat je voelt dat het proces voltooid is.

Weet alsjeblieft dat het Engelachtige Koninkrijk jullie in hoge mate in deze tijd van jullie ascentie ondersteund.

Met Engelachtige onvoorwaardelijke Liefde,

Aartsengel Michael

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees