Ik heb het voorrecht en de eer van het introduceren aan onze conversaties de aanwezigheid van deze geliefde familie: Yeshua ben Joseph; Miriam, bij jullie bekend als de moeder; en de Miriam die bij jullie bekend is als de Magdalena. Begrijp alsjeblieft dat door al dezen deze conversatie overeengekomen is, zal worden en overeengekomen werd, dat het in liefde aan ons gegeven werd, de engelen, de boodschappers; en door onze energieën naar dit kanaal en velen meer gestuurd wordt die het benodigde werk op jullie Aarde in deze tijd doen.

 

 

De tijd is voor jullie gekomen om deze dingen te weten. De tijd is voor jullie gekomen om te beseffen dat al deze boodschappen - het is niet van belang tegen wie wij spreken en het is niet van belang hoe wij kiezen om hen door te geven - de informatie, de liefde en de waarheid van het Goddelijke dragen.

Terwijl het natuurlijk waar mag zijn dat er variërende gradaties van duidelijkheid is onder de uitgekozen boodschappers, zullen jullie zo onderhand gemarkeerde gelijkaardigheden in de inhoud opgemerkt hebben. Dit is niet verschuldigd aan diegenen die elkanders werk volgen, de meesten onthouden zich hier grotendeels van, maar het is meer verschuldigd aan de samenhangende boodschap die zij proberen te vertalen in/naar jullie talen en geloven vanuit hun diepste innerlijke belevenis. Het is hier dat wij jullie ontmoeten, en het is hier dat zij waarnemen wat wij aan jullie doorgeven.

Ik, Michael, en alle boodschappers van het Goddelijke - het is niet van belang hoe je het noemt, het is niet van belang hoe jullie ons noemen hebben altijd op deze manier gewerkt. Jullie hebben duizenden aan jaren opnames van ons bewaard van dat wij dat doen. Jullie hebben zelf deze boodschappen op deze manier ontvangen, en hebben hen opgenomen net zoals jullie dat nu doen. Dit is altijd waar geweest.

Sinds deze geliefden de laatste keer tussen jullie wandelden, werd jullie geleerd dat jullie niet in staat waren om met de hogere staten van het bestaan op deze manier te converseren, dat alleen speciale mensen van jullie dat zouden kunnen doen. Jullie accepteerden dat jullie niet onberispelijk genoeg waren om een dergelijk recht aan te nemen. Wij hopen dat jullie nu zien, in de ontvouwing van de evenementen, in de transmissie van deze boodschappen, dat deze keer jullie degenen zijn die tussen jullie in wandelen. Deze keer zijn jullie degenen die de boodschappen ontvangen. Deze keer zijn jullie de geliefden van de Schepper.

Het is waar dat dit type van transmissie niet onfeilbaar is, noch was het dat ooit. Jullie moeten leren om waarheid en liefde te onderscheiden wanneer jullie het horen. Is dat op de één of andere manier anders? Nee, natuurlijk is het dat niet. Wij wensen dat jullie weten dat, ongeacht van jullie persoonlijke situaties op het moment, grote vooruitgang door jullie gemaakt werd. Jullie wereld is, terwijl wij spreken, aan het veranderen. Dit aldus zijnde, wensen wij dat jullie jezelf toestaan de waardering die jullie verdiend hebben. Wees bescheiden op jouw manier, zoals wij eerder gezegd hebben, maar begin alsjeblieft de waarde en de verdienstelijkheid te kennen die jullie verdiend hebben, zelfs niet sprekend over de waarde welke jullie diepgeworteld bezitten. Dat deze woorden de liefde van elk van ons naar elk van jullie harten mag dragen. Wij zullen terugkeren.  

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2491}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees