Geliefde meesters, jullie kwamen van ver-verwijderde Universums, Sub-universums, galaxies en planeten, en jullie brachten een rijkdom aan kosmische informatie met jullie mee, welke opgeslagen was binnenin jullie Heilige geest voor toekomstige toegang. Er waren strenge vereisten waar jullie doorheen moesten komen en plechtige beloften die jullie moesten maken. Jullie stemden ermee in om naar de Aarde te komen tijdens deze gedenkwaardige evolutionaire tijden, en incarneerden toen in aanzienlijke uiteenlopende en vaak zeer moeilijke omstandigheden.

Jullie maakten een gelofte dat wanneer de tijd voor jullie kwam om op het pad van ascentie te treden, jullie ons toe zouden staan om jullie vrije wil terzijde te zetten zodat wij wat voor maatregelen dan ook die als noodzakelijk geacht werden om jullie te laten ontwaken zouden kunnen nemen. Voor velen, resulteerde het in een Ziel vermenging, en anderen die al ontwaakt waren jegens hun Ziel Zelf waren gereed voor een versmelting met een facet van hun Hogere Zelf. Wanneer de Ziel uiteindelijk volledig met het Heilige Hart versmelt, is het een grootse hereniging van gedenkwaardige proporties. Wanneer jouw intenties samengesteld zijn van wijsheid overdekt met liefde en met zuiverheid geprojecteerd, wordt je een machtige bron van Heilig Vuur energie.

Dit ontwaken resulteerde in een massaal Goddelijk onbehagen onder wat wij zullen noemen de "geavanceerde garde". Jullie allemaal hebben enige van de uiteenlopende en memorabele transformaties ervaren die onder de massa's plaatsgevonden hebben. Jullie hebben ook waargenomen of werden beïnvloed door de versnelde Aarde veranderingen, welke in frequentie toegenomen zijn, en op een regelmatige basis daarmee verder gaan. De meesten van jullie, die bewust een inspanning gemaakt hebben om jullie Goddelijkheid terug te vorderen, door wat voor middelen dan ook waar je tot toe aangetrokken werd, bevinden zich onder deze geavanceerde groep van zielen. Jullie gingen ermee akkoord om de voorbeelden te zijn, en jullie zijn bereid om alles dat binnenin jullie macht is te doen om de weg voor anderen te vergemakkelijken door de gloeiende sintels van het Licht te worden, Wegwijzers en Wereld Dienaren.

In voorbije tijdperken, was het ascentieproces alleen beschikbaar voor diegenen die incarneerden als ingewijden die stevig op het pad zijn - als discipelen wiens missie het was om zoveel goddelijk Licht en zoveel kosmische wijsheid voort te brengen als maar mogelijk was. Die tijd is voorbij. Het is een tijd van massale ascentie, want alle planeten, zonnesystemen, galaxies en Sub-universums binnenin dit universum zijn actief betrokken bij een ongeëvenaard ascentieproces. Het rad van de Schepping gaat immer spiraalvormig naar beneden of naar boven, naar binnen of naar buiten, afhankelijk van de grote kosmische cyclus van de tijd.

De Superbewuste Geest en de vele facetten van jouw Hogere Zelf zijn de link naar de Spirituele rijken. Eerst, mag je beginnen flitsen van informatie/inspiratie te krijgen via jouw intuïtieve bekwaamheden en tijdens de meditatie. De krachten/machten van de geest zijn aanzienlijk verbeterd aangezien een aspirant op het pad meer vaardig en comfortabel raakt met het gebruik van de hogere frequentie patronen van de Heilige Geest. Als een resultaat van het intappen op de hogere frequentie rijken van de hersenstructuur, zal een flinke hoeveelheid van jouw geheugen van voorbije gebeurtenissen beginnen te vervagen omdat je uit het rijk van de instinctieve brein/geest vandaan gaat en in/naar het rijk van de Hogere Geest. Ascentie is geest-uitbreidend, een proces van overgaan van de ene staat van bewustzijn naar de andere. De gewaarwording breidt uit om de gehele mensheid, de Aarde, het zonnesysteem en diens werkingen te omvatten. De focus is niet langer meer op het kleine zelf. Het uiteindelijk doel is om een galactisch Wezen te worden en uiteindelijk een universeel bewustzijn te bereiken. 

Als je bekwaam wordt in het toegang verkrijgen tot de macht en majesteitelijkheid van de hogere frequentie dimensies - begin je glimpen te krijgen van hoe wonderbaarlijk het paradijs kan zijn - en de opgetogenheid begint zich op te bouwen. Dat is wat er over de gehele wereld heen aan het gebeuren is. Het is een zeer persoonlijke ervaring, want je kunt verwarring, roerigheid en chaos rondom je heen hebben en nochtans gecentreerd zijn in het rustige oog van vreedzaamheid en vreugde. Terwijl de tijd verstrijkt, zal je gewaarworden dat jouw centrum van vreedzaamheid verder en verder naar buiten toe zal uitbreiden, en terwijl meer van jullie beginnen in te tappen op de eeuwige kracht/macht van volmaaktheid, zal het zich steeds sneller verspreiden totdat het de wereld omwikkeld.

Er vindt een grote beroering plaats onder de massa's, onder diegenen die tot nu toe niet gereed waren om naar de innerlijke duwtjes van Spirit te luisteren of te graven in de mysteries van de Schepping die beginnen te stromen op de golven van de hogere frequentie STRALEN van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk. Wij hebben gezegd dat jullie zeer moedig zijn geweest om uit jullie comfortzone vandaan te stappen, uit de massa bewustzijnsstroom van populaire overtuigingen in/naar niet in kaart gebracht territorium. Jullie zijn bereid geweest om het hoofd te bieden aan vele uitdagingen en tests, en jullie werden niet afgeschrikt door diegenen die zeiden dat jullie het fout hadden, het kwaad of wens-denkers waren. Jullie bewijzen dat wat jullie als jullie waarheid geaccepteerd hebben inderdaad werkt, en de validatie is tastbaar en voor allen zichtbaar om te zien zodat er geen geredetwist kan zijn. Angst is de grootste afschrikking voor verandering, maar jullie zijn lerende om jullie angsten te temmen en jullie claimen jullie Heilige Wilskracht.

Iedere keer dat je jouw vijfdimensionale Piramide van Licht bezoekt, raak je meer ingewijd met het intappen op en gebruik maken van de geschenken van de Schepping, en je brengt steeds meer van de verheven ongemanifesteerde vijfdimensionale Licht substantie mee terug. Zie deze stromen van Licht spiraalsgewijs naar beneden gaan in/naar de fysieke rijken van expressie, terwijl zij geleidelijk aan tastbaar worden en vorm onder jullie leiding aannemen via visioenen, dromen en duidelijke intentie. Velen van jullie hebben de noodzakelijke discipline geleerd om jullie visioenen zonder aarzelen vast te houden, en jullie leren dat de wonderen van manifestatie plaatsvinden met één heldere gedachte, één stap van handeling, de ene dag na de andere. Er zijn geen binnenweggetjes, geliefden; jullie moeten de Universele Wetten van manifestatie volgen om de macht van de Schepping aan te wenden.  

Jullie worden opgeroepen om je aan te sluiten bij het Leiderschap Licht Team, diegenen die de weg zullen laten zien voor de prachtige zielen die nu vanuit hun spirituele sluimering ontwaken. Duizenden zijn nodig om bij deze volgende golf van ontwaking te ondersteunen en te helpen welke nu in voortgang is, want het omvat miljoenen op miljoenen. Zelfs diegenen die nog steeds in ontkenning zijn worden zich bewust dat er iets diepgaands en ongeëvenaards plaatsvindt op de Aarde. Deze zielen zullen niet door de uitgebreide reiniging, opruiming en pijnlijke verwerkingen heen hoeven te gaan welke zovelen van jullie ervaren hebben. Inderdaad, jullie hebben de weg geopend en hebben de kennis die hen zal helpen om snel door het ontwakingsproces en in/naar de bekrachtiging te gaan.

Jullie zijn de voorbeelden en de Wegwijzers, want jullie zijn voorbestemd om diegenen rondom jullie heen de vereenvoudigde stappen te leren die noodzakelijk zijn om hun oude gedachtepatronen op te ruimen, zodat het Goddelijke Licht van de Schepper beginnen mag om het gezag te nemen binnenin hun hartcentrum. Jullie zijn belangrijke spelers, mijn dapperen, terwijl wij naar het volgende hogere spiraal van de evolutie gaan. Onderhand, hopen wij dat jullie beginnen te accepteren wat wij jullie vertellen, dat jullie prachtige Wezens zijn die een kostbare Vonk van de Schepper binnenin jullie hart/ziel dragen. Sta jullie Hoger Zelf toe om jullie te inspireren en te gidsen, maar treed alsjeblieft naar voren en gebruik de kennis, de wijsheid en de vaardigheden die aldus toegenegen gewonnen werden.

Lieve harten, jullie zijn een samenstelling van al jullie vroegere ervaringen en herinneringen. Jullie hebben vele levens als een vrouw gehad waar jullie misbruikt en mishandeld werden door mannen, en vele levens in het mannelijke lichaam waar jullie leden aan het verlies van een geliefde kameraad, waar jullie verraden werden, of op de één of andere manier niet voldeden. Al deze conflicterende energieën binnenin jullie cellen, aura gebied, en hersenstructuur zal jullie verwachting aangaande de tegenovergestelde sekse kleuren totdat je hen oplost en transmuteert. In de kern van jullie Wezen, waar jullie echt naar streven is de hereniging met de andere helft van jullie Goddelijke Zelf, die volmaakte Goddelijke Straal van de Schepping welke in diens volledigheid voort gestuurd werd. Jullie gingen toen uiteen in/naar twee sub-stralen, één representeert de Vader Schepper en de ander is een representatie van de Moeder Schepper. Jullie splitsten en gingen sindsdien uiteen in/naar vele facetten of fragmenten van bewustzijn, maar hebben eeuwig gehunkerd en gestreefd naar jullie terugkeer naar heelheid en eenheidsbewustzijn.  

Hoe kan je het herstel en de hereniging volbrengen van deze twee primaire facetten van jezelf? Eerst, door een gevoel van Zelfwaarde en Zelfliefde te ontwikkelen. Je zult beginnen deze hogere trillingsenergie vanuit jouw aura krachtgebied uit te stralen, en anderen zullen in natura reageren. Leer om jezelf en jouw intuïtie te vertrouwen zodat je anderen mag vertrouwen. Je zult je nooit alleen voelen wanneer je leert dat je een machtige schare aan engelen altijd dichtbij jou hebt, gereed om je te beschermen, aan te moedigen, lief te hebben, en je ieder moment van de dag of nacht te ondersteunen. Laat de pijn van het verleden los door jezelf en alle anderen te vergeven.

Daar zullen nog steeds diegenen zijn die in/naar jouw leven komen met wie je niet resoneert, en dat zal net zolang zijn als dat je in het fysieke voertuig bent. Als je een houding van geen-oordeel kunt handhaven, en liefde uit kunt stralen naar de essentie van ieder persoon, zal je geen karmische dans of wisselwerking met hen hoeven te ervaren. Zegen hen en sta hen toe hun pad te vervolgen, terwijl jij jouw eigen pad vervolgt.

Het is tijd voor de mensheid om de etherische schilden van bescherming te verwijderen welke zij over hun hart/zonnevlecht centrums geplaatst hebben zodat zij niet gekwetst of ten onrechte beïnvloed kunnen worden. Het openen van het gouden zegelportaal van het Heilige Hart, waar jouw Diamanten Kern God Cel verblijft, staat de Liefde/het Licht van onze Vader/Moeder God toe vrijelijk te stromen vanuit zowel de voor- als de achterportalen van het Heilige Hart.

Geliefden, er is een ander belangrijk concept dat wij aan jullie wensen te presenteren. Door dit te doen, weten wij dat het angst en twijfel in velen van jullie tot actie aan zal zetten. Als dit het geval is, vragen wij aan jullie om de informatie terzijde te zetten, en vraag dat het gevalideerd wordt als het jouw waarheid moet zijn, of als het te oncomfortabel is, je het gewoon negeert. Er komt veel informatie naar voren welke de oude wereldconcepten en gedachtevormen van het verleden uit zullen dagen. Net zoals kinderen de eenvoudige basis concepten van het leven in hun jonge jaren leren, worden hun lessen en kennis complexer en gedachteprovocerend als zij volwassen worden. Dit concept is ook van toepassing op jullie spirituele onderricht en groei.

Wij hebben jullie verteld dat de Opperste Schepper begonnen is om de verheven Liefde/Licht Essentie vanuit de hartkern van Diens Wezen uit te stralen (Adamantine Deeltjes van Zuivere Goddelijke Licht Substantie). Deze Essentie bevat alle facetten van de Schepping, welke de Zaad gedachten, energie componenten, en grootse ontwerpen voor nooit-eerder-ervaren nieuwe creaties omvat. Binnenin deze wonderbaarlijke veelvoudige stralen van Scheppers Licht zijn pas-geactiveerde, zwarte-spectrum Stralen van zuiver ongemanifesteerd potentieel. De Schepper stuurt deze Stralen als een geschenk door dit universum heen, want zij bevatten de stilheid van de Grote Leegte, welke toegankelijk zal zijn voor allen die dapper genoeg zijn om in te tappen op de schitterende kracht van de Leegte van de Ruimte, om een deelnemer te zijn aan de creatie van toekomstige werelden en galaxies.

Eerst kwam de Leegte en toen kwam het Licht, en binnenin het Licht waren alle goede en wonderbaarlijke dingen. Het spectrum van Licht zou niet waarneembaar zijn zonder de vele nuances van de duisternis. Velen van jullie vrezen de duisternis en jullie schaduwzijde, het waarnemend als slecht. Geliefden, als alles deel uitmaakt van de ENE, de Schepper, hoe kan er ook maar iets zijn om te vrezen wanneer je gevuld bent met God Licht? Jullie als mensen hebben vele dingen gecreëerd om te vrezen, maar deze dingen zijn niet door toedoen van de Schepper. Vrees je de Grote Leegte welke de achtergrond is voor de sterren en constellaties? Sommigen van jullie vrezen de nacht, maar het is niet de duisternis die je daarvan de schuld kunt geven, maar de kwetsende dingen die de mensen doen onder de dekking van de duisternis. Wij wensen jullie te helpen deze oude zelf-beperkende concepten te beginnen te onderzoeken en te transmuteren zodat jullie je horizonten mogen verbreden en jullie mantel van Licht aan mogen nemen. Met het geschenk van Licht komt een grote verantwoordelijkheid, de leiderschapsrol die wij eerder voor jullie omschreven.

Wij vragen jullie om jullie levens te LEVEN met een verhoogd gevoel van besef; de vreugde van het verbonden zijn met Alles Dat Is te VOELEN, en dan de vreugde met anderen te delen; om jullie WILSkracht te gebruiken om snel over het pad van verlichting te gaan, zodat als je een hogere uitkijkpost verkrijgt, je gemakkelijker anderen over de ruwe plekken heen kunt helpen. Tracht met jullie gehele hart en ziel van anderen te HOUDEN, zoals de Schepper van jullie houdt; om jouw hoogste waarheid met liefde, mededogen, en onderscheidingsvermogen te SPREKEN; om het beste in iedereen te ZIEN; en te weten dat wij allemaal een deel van dezelfde grote IK BEN zijn.

Kostbare vrienden, wij begonnen en zullen deze wonderbaarlijke reis samen beëindigen. Wij zullen jullie aanmoedigen, jullie geesten uitstrekken, en jullie een duwtje geven wanneer het passend is, maar bovenal, zullen wij eeuwig van jullie houden.

 

IK BEN Aartsengel Michael.

 

Bron: Denk met je hart

 

{fcomment id=2875}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees