Hallo Goddelijke Wezens van Liefde, Welkom bij deze prachtige verbinding in het Licht. Wij groeten jullie, wetende dat jullie je levens op subtiele, doch belangrijke manieren aan het veranderen zijn. Terwijl jullie jezelf toestaan om binnenin jullie hart te kijken en te voelen en in aanraking te komen met de diepste redenen waarom jullie willen wat jullie willen, lijnen jullie uit met jullie Hoger Zelf en met de Hogere Wil op manieren die krachtig jullie ervaring vorm zullen geven. Jullie uitlijning opwaarderen met de Hogere Wil tikt jullie in/naar uitbreidende voortstuwingen van het leven. Het staat jullie toe meer energie en hogere frequentie energie op manieren te laten stromen die jullie toe zullen staan om meer vrede te ervaren, meer gefundeerde gecentreerdheid en voor jullie leven om zich met meer gratie te ontvouwen.

 

Uitlijning

Mits je doelstellingen … de dingen die je wilt en wat je wenst … gezien worden door de lens van het bewustzijn dat het hogere bewustzijn is, de hogere wil, zie je kansen/mogelijkheden. Je ziet kansen/mogelijkheden die linken aan deze doelstelling en de inspiratie voor welk voertuig, hoe jij je zou kunnen verbinden met je ambitieuze wensen en deze zou kunnen creëren, en verlangens komen in/naar je besef.

Wat je in het leven opmerkt, zoals je weet, wordt door je geesteshouding gecreëerd. Als je duidelijker in aanraking bent met je diepere redenen en motiveringen voor wat je wenst te creëren, verschuif je dan in/naar het hogere bewustzijn en de uitlijning met de Hogere Wil. De aansturing van je energie op hogere niveaus van bewustzijn en op manieren waar jij als besef meer geïnformeerd en duidelijk bent, zullen ervoor zorgen dat de gehele ervaring van het manifesteren van je wensen er eentje is die zeer anders is.

Wat er gebeurt als je dit doet is, dat je aanvankelijk opmerkt dat jij je meer open voelt. Je ontdekt manieren om te creëren wat je wilt die in feite recht vóór je zijn. In feite mogen zij daar de gehele tijd geweest zijn maar nu in uitlijning met de hogere niveaus van je eigen bewustzijn zien zij er anders voor jou uit. Je merkt hen om te beginnen op. En vaak bekijk je hen anders. Je zult ontdekken dat je oordeelt hoe jij mogelijk je dromen vervult, want je Hogere Zelf is onvoorwaardelijk over het voertuig waarmee jij je ervaring manifesteert.

Je beseft dat wat er zich aan jou presenteert voertuigen zijn voor het ontvangen van overvloed, voor het creëren van gezondheid, welzijn, voor het harmoniseren van relaties, voor te verbinden aan nieuwe relaties en voor het tot uitdrukking brengen van jezelf en je vervuld te voelen. De voertuigen die nu op komen dagen zijn voor jou zichtbaar omdat je bereid bent om te ontvangen, en je zult je richting hen niet oordelend voelen en hebt geen gesloten en beperkende ideeën over hen omdat je op een andere manier in uitlijning bent, aldus is je perspectief anders.

Wanneer je in uitlijning verschuift met je diepere redenen voor het wensen voor dingen, open jij je ook om meer te ontvangen omdat jij je vollediger uitlijnt met alles dat je bent en met de hogere dimensionale expressies van jou, en wordt je vanzelfsprekend meer beschikbaar om te ontvangen.

Je oordeelt niet wat je ziet als zijnde kansen/mogelijkheden. Je bespeurt wat juist aanvoelt. Je kiest tussen wat zich presenteert, en in feite merken wij op dat vele keren diegenen die zich openen voor dit pad een gevoel van verbazing ervaren. Er is feitelijk een gevoel van een soort van zwijmel en verwonderen over hoe het in feite aanvoelt nu dat het gemakkelijk is om te creëren, en een leven te leven zoals zij zich voorstelden en hoe vreemd het voelt te beseffen dat het gewoonlijk zo buiten het bereik scheen te zijn.

Dit is wat er gebeurt wanneer je in feite echt je perspectief over dingen verschuift. Je ziet de dingen anders en je ziet dingen die je eerder niet zag. Dit is natuurlijk een indicatie van daadkrachtigheid en bereidheid en toewijding.

Wanneer je gereed bent om ervoor te zorgen dat je leven op de manier is dat je wenst dat het is, ben je echt niet langer meer aan het dromen … je bent actief creatief. Niet dat dromen niet het begin van creëren is, maar je bent in actie. Je bent dingen aan het uitproberen en zoekt/kijkt uit naar kansen/mogelijkheden die in je leven aanwezig zijn, wetende dat je de ervaring gaat manifesteren die jou in/naar het leven krijgt dat je kiest om te creëren.

Dit is een tijd van groot besef en grote activiteit. Wij bedoelen activiteit niet als in overvloedig veel activiteit … wij bedoelen grote activiteit zoals activiteit welke grote uitkomsten en betekenis heeft in relatie tot waar jij het meest om geeft.

Deze grote activiteit, waarvan je weet dat je daar naartoe aan het verhuizen bent, het nieuwe leven dat je kiest en dat doel en betekenis voor jou heeft, omdat je tot je diepste waarom verbonden bent.

Jij weet wat jou motiveert.

Je bent voorbij de kniereflectie reacties gegaan, wat oppervlakkig zou kunnen zijn of zelfs logische redenen waarom je iets zou willen en je diepgaand in aanraking met je hart gekomen bent.

In het kennen van jouw diepe, diepe redenen waarom je wilt wat je wilt, ben je in/naar een versmolten staat gekomen met de passionele stroming van je eigen levendigheid.

Dit is een prachtige plaats om te zijn. Dit is de plaats om altijd te zijn. Het is een plaats, een staat van bewustzijn, een geesteshouding waarin je weet waarom de dingen voor jou ertoe doen.

Dit is het gevoel van betekenis dat velen van jullie nastreven.

Dit is het gevoel van betekenis dat velen van jullie zoeken.

Het pad om het te vinden is om te vragen waarom je wilt wat je wilt. Niet om in vraag te stellen wat je wilt, maar om in aanraking te komen met waarom je wilt wat je wilt, hetgeen jou in/naar de stroming van je passie zal tikken, wat het gevoel van betekenis is dat velen van jullie denken dat jullie nodig zijn en dat jullie niet hebben.

Het is daar binnenin jullie.

Echter, wederom wordt het niet waargenomen en ervaren vanwege de manier waarop jij gefocust bent.

Wanneer je dit doet, wanneer je werkelijk weet waarom wat je wilt er voor jou toe doet, is het ook niet langer gemakkelijk meer om je dromen of wensen te negeren of af te danken. Het is niet gemakkelijk om te zeggen; "Euhh, dat kan ik niet doen…" omdat er een diep weten is dat dit belangrijk voor jou is. Dat wat je wilt is op veel grotere manieren van belang dan waar je voorheen mee in aanraking geweest mag zijn.  

Voorafgaand aan het in aanraking komen met deze diepe betekenis is het gemakkelijker om zorgen en ongemak jou te laten ontsporen. Maar nu, wanneer je verontrusting voelt, wanneer je zelftwijfel voelt of je voelt het ongemak van het in/naar onbekende dingen te verhuizen, nieuwe dingen te proberen, voorbij te gaan aan waar je geweest bent … herinner jij jezelf aan dit diepe waarom.

Je tapt erop in.

Wanneer je intapt op je diepere waarom's, maak je meer uitlijning mogelijk met alles dat je bent, aldus breidt je energetisch uit. Wanneer je uitbreidt, verminderen zorgen en zelftwijfel. Zij nemen af aan intensiteit en je hebt toegang tot meer kracht en moed om in/naar het nieuwe leven dat je wenst te ervaren te verhuizen.  

De golven van nieuwheid berijden met een diep waarom in je besef is een krachtige manier om te leven. Dit is het leven van een doel gevuld leven.

Je voelt je als een superheld omdat je iets doet waarvan je weet dat het belangrijk is en waarvan je weet dat het ertoe doet op een zeer diepe manier en waarvan je weet dat het van belang is voor meer dan slechts jij.

Want zie je, wij weten dit ook: je diepste waarom en het pad om daar te geraken, wanneer je het verkent, opende voor jou het besef van hoe je behoeften en wensen en doelstellingen relateren tot anderen omdat dit is hoe het is.  

Wat je wilt is verbonden aan diegenen waar je van houdt en zal de wereld beïnvloeden omdat wij allen één zijn. Het zou op geen enkele andere manier kunnen zijn.

Wanneer je in contact komt met deze grotere reden voor wat je wilt, handel je niet naar iets dat je wilt maar naar iets dat voor jou en voor anderen betekenisvol is waartoe je in staat bent waar te maken, omdat jij je ervan bewust bent en je in contact bent met waarom het van belang is.

Dit verandert alles.

Dit geeft je toegang tot kracht en moed en openheid en bereidheid en een houding en geesteshouding die kunnen veranderen hoe je dit doet. Veranderen hoe je dit doet kan alles voor jou veranderen.

Jullie geesteshouding, geliefden, kan een nieuw gevoel van zelf mogelijk maken. Wie kennen jullie jezelf te zijn, levend op de manier die wij aan jullie beschrijven?

Wie ben je en hoe denk je over je identiteit wanneer je in contact bent met dit passionele doel binnenin je?

Welke versie van jou zou je zijn als jij jezelf zag als iemand die actie onderneemt en de creatie van je leven mogelijk maakt gebaseerd op dit diepe weten van wat het betekent?

Zie je hoe dit samengaand je gevoel van zelf opwaardeert? Je identiteit?

We zullen dit een beetje laten zitten en wij zullen meer spreken over hoe je dan ideeën en overtuigingen zou kunnen kiezen die deze nieuwe opgewaardeerde identiteit ondersteunen en bevestigen. Wij zullen dat idee ook meteen in je geest plaatsen nu, omdat je in feite een grotere versie van jou omhelst bij het je openstellen voor deze nieuwe relatie naar jouw verlangens.

Verlangens zijn een Trojaans paard geliefden.

Zij brengen iets binnen waardoor je verbaasd zult zijn en wat veel groter is dan waar je op anticipeerde toen je besloot om meer harmonieus en vriendelijker te worden in relatie tot wat je wilt.

Wij zijn enorm opgetogen door alles wat jullie creëren.

Ik Ben Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Copyright © 2009 - 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com
 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees