Heilige Aartsengel Michael, Lord Michael Prins van het Licht, Graag had ik van u geweten waarom we sommige toestanden nog door moeten? Waarom kan het gewoon zo niet zijn dat we weten en voelen en geloven dat pijn en lijden niet echt meer hoeven? Of zie ik dit verkeerd? Of is het zo dat door "het lijden" een verdere transformatie bekomen kan worden? En inzichten die ons toch weer een heel eind verder op weg zetten. Of klopt dit ook niet echt? Geliefde engel wilt u hier een woordje over kwijt?


Aartsengel Michael:

Geliefden, lieverds, engelen van mijn garde, Kijk geliefden, de sluier die over jullie bewustzijn werd gespreid is de sluier der vergetelheid die jullie nu parten speelt, zal ik Aartsengel Michael maar zeggen. Deze sluier is gelegd ter bescherming en ter voorkoming dat jullie niet meer in het aardse “paradijs” zouden willen verblijven. ( Op Aarde.)  Want jullie zouden dan onmiddellijk de pijn ervaren van het anders weten, kunnen en zijn. En deze pijn zou de ergste pijn zijn van alles.

Weten en voelen dat jullie zo dapper zijn en waren om af te dalen in deze toch lage dimensie van Moeder Aarde toen. Het zou voor jullie engelen, Godsharten, te zwaar en te moeilijk geweest zijn. Zo ook voor velen onder jullie en degenen die deze woorden ten volle weten, begrijpen. Het is nu dat op Aarde het spel uitgespeeld wordt van haar transformatie. Moeder Aarde's heilige wording is reeds, doch Haar etherische en fysieke omhulsel is het laatste stadium dat volgt.

Geliefden, DAAROM ZIJN JULLIE AFGEDAALD IN DE STOF, OM OOK DEZE STOF TE ERVAREN EN TE BEHELPEN. Behelpen zal ik Aartsengel Michael maar zeggen, daar jullie lieve godsharten dit doen! Ik Aartsengel Michael geef deze belangrijke boodschap door zodat jullie, Godsvlammen, begrijpen dat jullie lijden niet zo maar gebeurt. Mijn getrouwen, heb moed want de kennis zal meer en meer geopenbaard worden aan de wijzen. Zij zullen verder en verder penetreren in de duisternis en deze transformeren. Transformeer geliefden en begrijp dat jullie het doel uitmaken. Het doel hierin is, de Goddelijke Aarde terug haar rechtmatig plaats in te laten nemen.

Wees dapper geliefden, blijf strijden voor het licht. Deze strijd zal een strijd zijn met bezegeling van het goede. God-Vader/Moeder heeft jullie deze opdracht gegeven en jullie hebben die aanvaard. Met duizenden zijn jullie " ingedaald", zijn jullie hier, om het onrecht te keren. Deze is kerende! Jullie zijn gekomen om de liefde te laten zegevieren. Deze is Zegevierende! Het is nu aan jullie geliefde harten om te weten dat jullie ten volle slagen. Dit in glorie met de Goddelijke Moeder, en ter ere van de Goddelijke Vader. Weet geliefden dat jullie nooit falen, put moed en kracht uit het weten, dat Wij de Goddelijke Wereld, jullie bijstaan van A tot Z en zelfs daar overheen.

Geliefden, nooit zullen Wij jullie verlaten hoe kan het ook, Wij zijn ÉÉN.

Allen voor ÉÉN en ÉÉN voor allen.

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

 

Lees ook:

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees