Geliefde meesters, het is voor jullie tijd om voordeel te nemen van jullie Fysieke en Spirituele zintuigen in de volste omvang. Jullie moeten de fysieke zintuigen herdefiniëren en het gebruik ervan leren om toegang te verkrijgen tot de hogere zintuigen die aldus lang geleden sluimerend raakten en om hen te ontwikkelen: helderziendheid, helderhorendheid of telepathische vaardigheden, heldervoelendheid (dat van een empathisch, intuïtief persoon met een uitgebreid, innerlijk gevoel van besef). Al deze verhoogde bekwaamheden maken deel uit van jullie Goddelijke Geboorterecht en wachten slechts op jullie om hen opnieuw op te eisen.

 

Michael_by_deaconZR

Wij hebben in groot detail de zeven belangrijke chakra's van het fysieke voertuig besproken en de positieve en negatieve attributen/functies van elk van hen omschreven. Het is belangrijk dat jullie ook beseffen dat elke chakra en elk orgaan binnenin het lichaam een bewustzijn van zichzelf heeft, welke bedekt en bezield waren met de energieën van vele vroegere ervaringen en gedachtevormen. Jullie hebben niet alleen jullie externe wereld met jullie overtuigingen en de vibrationale frequenties van jullie gedachten gecreëerd, maar jullie hebben ook jullie innerlijke wereld gebouwd.

Jullie lichaam communiceert op vele manieren met jullie, maar weten jullie hoe te luisteren en te interpreteren wat het jullie vertelt? Ik heb deze waarheid eerder aan jullie meegedeeld, maar het verdraagt herhaling. Velen van jullie hebben het feit geaccepteerd dat jullie met de Engelachtige rijken en Wezens van het Licht kunnen communiceren en wisselwerken. Echter, de meesten van jullie zijn zich er nog steeds niet bewust van dat jullie kunnen communiceren met de vele Facetten van jullie lichamelijke gestalte.

Enige tijd geleden, gaven wij jullie het geschenk van de Zeven Kristallijne Bollen van het Hogere Bewustzijn, waardoor jullie het proces begonnen van jullie chakrasysteem terug te keren naar een harmonieuze staat, door de Bollen van Licht vanuit jullie God Zaad Atoom / IK BEN aanwezigheid in/naar elke van de zeven belangrijk chakra centrums van het fysieke lichaam te ademen. We zorgden ervoor dat jullie in een Bol van Licht ademden, en plaatsten er toen bovenop het Oneindige Teken van iedere bol/chakra om te helpen bij het versnellen van het proces van het loslaten van beïnvloedde, disharmonieuze energiepatronen, terwijl jullie ernaar streven om de geschenken van Zelf-Meesterschap opnieuw op te eisen. Het proces van opruiming, harmonisering en het balanceren van de zeven belangrijke chakra's van het fysieke lichaam, resulteerde in een belangrijke initiatie/inwijdingsproces genaamd; HET OPENEN VAN DE ZEVEN ZEGELS VAN GOD-BEWUSTZIJN. Als iedere chakra teruggekeerd is naar harmonie binnenin zichzelf, wordt er een proces geactiveerd waardoor een draaikolk van energie geopend wordt, en de geperfectioneerde kwaliteiten en energie van die chakra naar boven geprojecteerd worden in/naar de volgende chakra.

Ook, de opslag van Adamantine Deeltjes van Schepper Licht zijn losgelaten uit iedere chakra, en beginnen naar boven te stromen terwijl het proces herhaald wordt totdat de Kroon Chakra geactiveerd is, wat een verbazingwekkend en wonderbaarlijk iets toestaat om plaats te vinden: het chakrasysteem begint op zo een hoge omwenteling te draaien dat het de Ruggenwervel in/naar een stralende schacht van Licht keert, en de vijf Hogere Galactische Stralen van de Schepper omlaag gutsen door de kolom van Licht en al jullie chakra's bezield met de luminescentie van jullie GOD ZAAD ATOOM.

Dat is het proces dat velen van jullie ervaren hebben deze laatste paar jaren, en sinds jullie op een versneld pad van ver-Licht_ing en transformatie zijn, werd veel ongemak en vervorming geactiveerd in het fysieke voertuig. Er was en is veel om losgelaten, gerectificeerd en gebalanceerd te worden, want wat duizenden aan jaren genomen heeft om te creëren wordt getransmuteerd in slechts een paar korte jaren. Dus wees zachtaardig met jezelf, en ben opzettelijk bewust dat je in het proces bent van het incorporeren en transformeren van je menselijke zelf in/naar je stralende Spirituele/menselijke Zelf.

Sta ons toe om jullie een andere vereenvoudigde oefening te geven om jullie te helpen in te tappen op de innerlijke wijsheid van jullie fysieke voertuig. Ik zal jullie een sleutelwoord voor iedere chakra geven. Alsjeblieft bestudeer, inspecteer en leer sommige van de eigenschappen van iedere chakra, en dan terwijl jullie door jullie dagelijkse leven heengaan, wanneer het geschikt is, chant of zeg de woorden voor iedere chakra. (Deze woorden mogen geharmonieerd en vastgehouden worden zo lang als dat comfortabel is, als je dat wenst.) In overeenstemming met het harmoniëren van de vocale geluiden, begin met je laagste, meest comfortabele noot/toon, en ga langzaam langs de toonladder omhoog, terwijl je het woord voor iedere chakra herhaalt. Of, jullie mogen hen allemaal harmoniëren op wat voor frequentie niveau dan ook die voor jullie comfortabel is. Neem waar wat er in je gedachten komt wanneer je het sleutelwoord chant en focus je op de chakra. Hoe "LEEF" je met de energieën van de Wortelchakra? Hoe heb je "LIEF" met de energieën van het hart, en zo verder?

WORTELCHAKRA
De Wortelchakra aard jullie fysieke zelf wat betreft de Levenskracht Energie van de Aarde, en het geeft stabiliteit (dit is zeer belangrijk, want je moet het fysieke lichaam in ere houden en onderhouden terwijl je naar de sterren reikt.) Wanneer deze chakra op de juiste wijze functioneert en in balans is, zal je meer vitaliteit, moed en zelfvertrouwen hebben. Het zal je helpen oude overleving en schaarste kwesties los te laten, en je helpen om in te tappen op je schatkist van overvloed.

Neem een diepe ademteug en TOON: "IK LEEF."

Haal diep adem en TOON: UH (HUH).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK KRIJG NU TOEGANG TOT EN INTEGREER DE KRACHT VAN EENHEID EN EENSGEZINDHEID, EN MIJN VERBINDING MET DE AARDE EN ALLE OVERVLOED."

HAAL DIEP ADEM. ZIE OFWEL DOOR TE VISUALISEREN OF JE VERBEELDING TE GEBRUIKEN, DE BOL VAN LICHT, WELKE JE WORTELCHAKRA REPRESENTEERT, WELKE STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDT TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE EERSTE CHAKRA OMHOOG IN/NAAR DE TWEEDE CHAKRA GAAT (NET ONDER DE NAVEL GELOKALISEERD). ZEG: "IK BEN ÉÉN MET DE GODDELIJKE SCHEPPER BRON.  

NAVELCHAKRA
Dit is de zetel van jullie fysieke/emotionele zelf. Wanneer deze chakra in balans is, wordt je niet langer geplaagd door zelftwijfel, verslavingen, of seksuele kwesties. Je raakt afgestemd op de wijsheid van je Ziel Verstand in plaats van het ego verstand, en geleidelijk, worden alle oude zelfbeperkende gedachtepatronen van de onderbewuste geest vervangen met zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit. Je begint je persoonlijke macht/kracht terug te nemen terwijl je leert om vreugde, vrede en welvaart te creëren in plaats van angst en beperking.

Neem een diepe ademteug en TOON: "IK VOEL."

Adem diep en TOON: OO (JIJ).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK KRIJG NU TOEGANG TOT EN INTEGREER DE MACHT/KRACHT VAN PASSIE MET SPIRIT ALS MIJN REGISEUR. MIJN WENS IS OM VREUGDE, VREDE EN WELVAART TE CREËREN OM ERVAN TE GENIETEN EN MET ANDEREN TE DELEN."

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT WELKE JE TWEEDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE TWEEDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE DERDE CHAKRA (ZONNEVLECHT) GAAT. ZEG: "IK BEN HEEL EN COMPLEET BINNENIN MEZELF."

ZONNEVLECHT
Dit is de zetel van je fysieke/mentale zelf. Wanneer deze chakra in harmonie begint te draaien, en slechts een paar onharmonische energieën overblijven, keert je zelfrespect terug, kennis keert terug in/naar wijsheid en overzichtelijkheid van gedachten. Je herkrijgt de zelfcontrole, en je wordt de meester van je verlangens/wensen. Je leert om grenzen in te stellen, en om de grenzen van anderen te eren, terwijl je energie voorttrekt vanuit de Universele Bron van Levensinhoud, en je eigen GOD ZAAD ATOOM (IK BEN Aanwezigheid), in plaats van in te tappen op diegenen rondom je heen. De activering van je Zonnekracht Centrum begint op/in dit punt (ZONNEVLECHT, HART, KEEL EN THYMUS(zwezerik)).

Neem een diepe ademteug en TOON: “IK ZAL.”

Adem diep en TOON: OH (GA).

VERKLAAR AAN JEZELF: “IK VERKRIJG NU TOEGANG TOT MIJN PERSOONLIJKE KRACHTCENTRUM, EN IK NEEM DE CONTROLE OVER MIJN EMOTIES. IK BEN DE MEESTER VAN MIJN WENSEN/VERLANGENS. IK STEL DUIDELIJK GEDEFINIEERDE GRENZEN IN."

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT, WELKE JE DERDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE DERDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE VIERDE CHAKRA (HART) GAAT. ZEG: "IK BEN DE MACHT OM TE CREËREN."

HART
De Hartchakra is de toegangspoort naar de hogere chakra's, welke jou verbinden aan het Ziel Zelf en je Vijfde Dimensionale HEILIGE TRIADE. Wanneer je Hartchakra niet gebalanceerd is of merendeels uit gezet, zal je hoofdzakelijk functioneren als een instinctief menselijk wezen, die geregeerd wordt door de drie lagere chakra's van het fysieke zelf. Als je de energieën van de hart geest/emoties balanceert (de LEVEN EN LIEFDE KRACHT ENERGIE CENTRUMS van het lichaam), zal je intappen op de Onvoorwaardelijke Liefde Kracht van de God Geest. Je laat vlug alle energieën en gedachtepatronen los welke zich als jaloersheid, nijd, egoïsme, schuldgevoel, of gevoelens van onwaardigheid manifesteren. Als je de Drievoudige Vlam van de Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde aansteekt, zal je beginnen om een meedogende natuur en een eenheid met het leven en alle dingen te ontwikkelen.

Neem een diepe ademteug en TOON: “IK HOUD VAN.”

Adem diep en TOON: AH (VADER).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK ACTIVEER NU MIJN EMOTIONELE EN MIJN ZONNE KRACHT LEVENSKRACHT CENTRUMS. IK ONTVANG EN PROJECTEER ALLEEN LIEFDE/LICHT ENERGIE. IK OPEN MIJN HART VOOR HET GODDELIJE STROMEN VAN SPIRIT."

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT, WELKE JE VIERDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE VIERDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE VIJFDE CHAKRA (KEEL) GAAT. ZEG: "IK BEN UNIVERSELE LIEFDE."

KEEL
De Keelchakra is verbonden met het astrale/emotionele vlak of mentale/causale vlak, wat afhangt van de vibrationale frequenties van de gedachten en woorden die je projecteert. Dit mag verwarrend schijnen te zijn; echter, aangezien jij je eigen werkelijkheid creëert door de frequentiepatronen die je uitstraalt, zal de Wet van Aantrekking verzekeren dat de lagere frequenties die je voort stuurt de energieën van het astrale vlak aantrekken, en de hogere energieën zullen intappen op de mentale vlakken van bewustzijn. Het ascentieproces omvat het meester worden van het fysieke vlak, het astrale (emotionele) vlak, het mentale vlak en, uiteindelijk omhoog in/naar de Vijfde Dimensie, hetgeen ons Goddelijke Blauwdruk Doel is voor deze Ronde van Ascentie. Communicatie, de kracht van het gesproken woord, is één van de meest belangrijke gereedschappen op het fysieke vlak. Wanneer je begint om de taal van Liefde/Licht en het Zielgesprek te gebruiken, zal je altijd je hoogste waarheid spreken, je zult expressief en creatief met de spraak zijn, alsook met het geschreven woord, en je zult vaardig worden in het manifesteren van je visioen voor de toekomst.

Neem een diepe ademteug en TOON: “IK SPREEK.”

Adem diep en TOON: I (OOG).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK KRIJG NU TOEGANG TOT MIJN WILSKRACHT CENTRUM DOOR DE KRACHT VAN DE COMMUNICATIE EN ZELFEXPRESSIE. IK ZAL MIJN WAARHEID SPREKEN MET INTEGRITEIT EN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT, WELKE JE VIJFDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE VIJFDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE ZESDE CHAKRA (DERDE OOG) GAAT. ZEG: "IK BEN VOLMAAKTE EXPRESSIE."

DERDE OOG
De wenkbrauw of het Derde Oogchakra opent de deur naar de "innerlijke zintuigen". Eerst, door opnieuw de verbinding te vestigen tussen jou en je onbewuste zelf (onderbewuste geest), en geleidelijk, met je Hogere Zelf, als de zuivere Kosmische Licht Substantie van de God Geest (genaamd Stralen) toegestaan wordt om binnen te komen en je God Bewustzijn te activeren (de Innerlijke Essentie van jou), zal je door de fluisteringen van de intuïtie heen in/naar een "weten" gaan dat je begeleid en geïnspireerd wordt door Spirit. Nieuwe kennis, creatieve ideeën en inspiratie vanuit de hogere mentale en intuïtieve vlakken zullen toegankelijk voor jou zijn als je vervormingen opruimt. Vrees de zogenaamde duistere energieën of gedachtevormen niet die in/naar je bewustzijn of voor je ogen tijdens de meditatie drijven, geliefden, want deze zijn jullie eigen miscreaties die naar voren komen om genezen en in het Licht getransmuteerd te worden. Liefde is de dynamische, samenhangende Kracht van Creatie, en wanneer Liefde/Licht op wat voor onjuist gekwalificeerde gedachte frequentie dan ook straalt, wordt het Verlicht, en uiteindelijk getransmuteerd. Ook, denk eraan om het geschenk van de Violette Vlam te gebruiken.

Neem een diepe ademteug en TOON: “IK ZIE.”

Adem diep en TOON: AYE (ZEG).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK KRIJG NU TOEGANG TOT DE KRACHT VAN MIJN INTUÏTIEVE GEEST. IK HEB EEN HELDER INZICHT, EN IK LUISTER AANDACHTIG TERWIJL IK INTAP OP MIJN INNERLIJKE WIJSHEID EN DE WIJSHEID VAN MIJN HOGERE ZELF."

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT, WELKE JE ZESDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE ZESDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE ZEVENDE CHAKRA (DE KROON) GAAT. ZEG: "IK BEN EEN VOLMAAKT INSTRUMENT VAN OVERZICHTELIJKHEID EN WIJSHEID."

KROON CHAKRA
Wanneer de Kroonchakra geactiveerd is, is je Kolom van Licht geopend, ter voorbereiding op de integratie van de vele niveaus van je OverZiel/Hogere Zelven. Geleidelijk, terwijl je vooruitgaat, zal de wijsheid, gaven en schatten die opgeslagen zijn binnenin je HEILIGE TRIADE, welke verblijft in de Vijfde Dimensie, voor jou beschikbaar worden. Als je demonstreert dat je gereed bent om de Liefde/het Licht, de Waarheid van Creatie te leven en uit te stralen, zal je bezield worden met een altijd-verhogende stroom van de attributen, kwaliteiten en deugden van de Twaalf Stralen van het God Bewustzijn.

Neem een diepe ademteug en TOON: “IK BEN.”

Adem diep en TOON: EEE (ME).

VERKLAAR AAN JEZELF: "IK KRIJG NU TOEGANG TOT MIJN SPIRITUELE KRACHT EN DE VERBINDING MET MIJN GODDELIJKE ZAAD ATOOM, WELKE MIJN CENTRUM VAN VERLICHTING/INSPIRATIE EN WIJSHEID IS."

HAAL DIEP ADEM. ZIE DE BOL VAN LICHT, WELKE JE ZEVENDE CHAKRA REPRESENTEERT EN STEEDS SNELLER BEGINT TE DRAAIEN, LICHTER EN HELDERDER WORDEND TOTDAT HET IN/NAAR EEN STRALENDE ZON BARST, EN EEN SCHACHT VAN LICHT VANUIT DE ZEVENDE CHAKRA OMHOOG NAAR DE ZIEL STER (DE ZIEL STER CHAKRA IS 6cm TOT 8cm" BOVEN DE KROON VAN JE HOOFD) GAAT.

VERKLAAR AAN JEZELF: “IK VERBIND ME AAN EN BEN IN UITLIJNING MET MIJN REGENBOOGBRUG NAAR HET EENHEIDSBEWUSTZIJN. HIERBIJ TRANSMUTEER IK ALLE ONJUIST GEKWALIFICEERDE ENERGIEËN TERWIJL IK VOORBIJ DE WET VAN KARMA EN IN/NAAR EEN STAAT VAN GOEDGUNSTIGHEID VERHUIS."

HAAL DIEP ADEM EN TOON: "AUM"

VISUALISEER DE KOLOM VAN LICHT WELKE JOU VERBINDT MET JE GOD ZAAD ATOOM/IK BEN AANWEZIGHEID STEEDS BREDER GROEIEND TOTDAT HET EEN LOTUS BLOEM KROON OM JE HOOFD VORMT. ZIE ALLE VERVORMINGEN EN HET STATISCHE UIT JE GODDELIJKE VERBINDING MET SPIRIT OPRUIMEN ZODAT DE FREQUENTIEPATRONEN VAN HET GODDELIJKE LICHT, DE GODDELIJKE WIL EN DE GODDELIJKE WIJSHEID VRIJELIJK NAAR JOU MOGEN STROMEN, VIA DE GROTE STRALEN VANUIT ONZE MOEDER/VADER GOD, EN VANUIT JOU, NAAR BUITEN IN/NAAR DE WERELD. ZEG: "IK BEN ÉÉN MET DE GODDELIJKE BRON."

HAAL DIEP ADEM EN TOON DRIE KEER: AUM * AUM * AUM
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Om jullie verder te helpen bij het hervestigen van een zuivere, sterke verbinding met jullie spirituele gidsen, engelachtige helpers, en jullie Ziel Familie, met wie jullie bedoeld zijn te werken als jullie samen voorwaarts gaan in/naar de Hogere Rijken van het Bewustzijn, bieden wij deze oefening aan:

Focus je bewustzijn diep binnenin je Heilige Hart terwijl je een paar diepe ademteugen neemt. Visualiseer (hoe je het ook gewaarwordt) je Ziel Essentie binnenin een bol van Licht, ga door het portaal aan de achterzijde van je Heilige Hartkamer heen. Je gaat snel omhoog in/naar de Vijfde Dimensie in/naar een nieuwe Piramide van Licht, welke speciaal ontworpen werd als een ontmoetingsplaats voor jou en je ziel vrienden en metgezellen, die samen reizen in/naar de verfijnde frequenties van de Hogere Rijken. Ga in/naar deze Heilige Ruimte en neem je zitplaats aan de ronde kristallen tafel. Terwijl je dat doet, kijk de kamer rond, en merk diegenen op met wie je gaat communiceren en werken en dat zij ook plaats genomen hebben op de kristallen stoelen, die de tafel omringen. Neem een moment om diegenen te identificeren die bij jou in je Piramide zijn. Anderen zullen daar van tijd tot tijd aan toegevoegd worden, en je Piramide van Licht zal zich uitbreiden en hen allemaal accommoderen.

Net zoals met alle andere Piramides van Licht in de Hogere Dimensies, is er een dubbele-uitlopende zuivere kwarts kristal die neerhangt vanaf de top van de Piramide boven de kristallen tafel in het midden. Elektrificerende Oplichtende Vonken stralen voort vanuit het gigantische kristal naar buiten de kamer in. Dit is de ijle Essentie van de Opperste Schepper en onze Vader/Moeder God - Adamantine Deeltjes van Goddelijk Licht. Daar is een fontein onder de tafel, met een stralende Violette Vlam die voort gutst naar buiten de kamer in, welke wat voor disharmonische energie dan ook die je in/naar deze plaats brengt zal transmuteren om gezuiverd en losgelaten te worden. Kom vaak naar deze Heilige Plaats om je verbindingen en je verstandhouding met je Ziel Familie van Licht te versterken.

ZEG TEGEN JEZELF: "IK EIS MIJN GODDELIJKE GEBOORTERECHT EN MIJN VERBINDING MET MIJN HOGERE ZELF, MIJN ZIEL FAMILIE, EN ALLE WEZENS VAN LICHT WAAR IK MEE GA WERKEN EN COMMUNICEREN OPNIEUW OP, OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE KOSMISCHE WIJSHEID EN WAARHEID DIE IK GA INTEGREREN EN DELEN EN DEZE DOOR GA GEVEN. HIER EN NU, EIS IK OPNIEUW MIJN ZELF-MEESTERSCHAP OP EN OOK ALLE KWALITEITEN, GAVEN, DEUGDEN EN ATTRIBUTEN VAN MIJN GODDELIJKE ZELF. IK WENS OM EEN LEVEND GEPERSONIFICEERD VOORBEELD VAN LIEFDE, HARMONIE, OVERVLOED EN VREUGDE TE ZIJN.

IK BEN GODDELIJKE LIEFDE, IK BEN GODDELIJK LICHT, IK BEN DE GODDELIJKE WIL, IK BEN DE GODDELIJKE WIJSHEID IN ACTIE." ZO ZIJ HET! ZO IS HET! IK BEN DIE, IK BEN!

Mijn onverschrokkenen en dapperen, terwijl dit proces van ascentie versnelt, is het belangrijker dan ooit dat jullie voordeel nemen van zoveel als mogelijk is van de geavanceerde technieken van transformatie. Het mag simplistisch lijken; echter, de bovenstaande oefening en meditatie zijn krachtige gereedschappen om bij het loslaten van oude ingevoerde vibrationale patronen te helpen, en om jullie te helpen bij het proces van terugkeren naar een bekrachtigde staat van dualiteit, binnenin het fysieke voertuig, zodat jullie Ziel Lied/Energetische Handtekening een prachtige, harmonieuze symfonie van grote omvang en kracht zal worden.

Wij trachten om jullie alle mogelijke noodzakelijke gereedschappen en informatie te geven om jullie op jullie Pad van Verlichting te helpen. Echter, jullie moeten de verantwoordelijkheid aannemen voor jullie terugkeer naar het Zelfmeesterschap. Wij staan klaar om jullie te helpen, terwijl jullie jullie rechtmatige status opnieuw claimen als een Spiritueel wezen op een Goddelijke Missie voor onze Vader/Moeder God. Wij eregroeten jullie dapperheid. Jullie zijn voorbij iedere maatstaf geliefd.

IK BEN Aartsengel Michael.

Vertaling: Cobie de Haan

 

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

 

 

Bron : Denk met je Hart

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees