Méline: Aartsengel Michael kunt u een beetje meer aan ons allemaal uitleggen en dieper in detail treden over onze conversatie, waar wij van genoten hebben, gerelateerd aan het Lichtlichaam en hoe dat voor ons zal zijn op het fysieke niveau en voor onze relaties met anderen? AE Michael: Ja natuurlijk Lieve, met mijn gehele hart en al mijn plezier zal ik uitweiden over dat wat je van mij vraagt. Ik Ben een boodschapper van Liefde en aldus zal Ik dat voor jullie allemaal zijn op deze dag. Méline: Dank u wel. Dus wat u aan mij uitgelegd hebt is het proces van iedere cel dat verandert van koolstof in/naar Silicium of een staat van kristallijn.

 

light_body

Zou u dit nogmaals uit kunnen leggen vanaf het begin aan onze mede zusters en broeders over hoe dat zich voor ons in deze tijd ontvouwt en hoe dit zal doorgaan te zijn vanaf die staat verder, bedoelend wanneer wij 100% Kristallijn in onze cellen bereikt hebben? Heel veel dank, ik waardeer uw energie en Aanwezigheid.

AE Michael: Met plezier lieve! Laten we met de gemakkelijke manier en vanaf het begin beginnen. Zoals jullie je er allemaal bewust van zijn, zijn jullie fysieke lichamen aan het veranderen door de God Code binnenin elk van diens cellen te assimileren en te absorberen. Deze God Code is eenvoudig het Gechristende Licht en Bewustzijn dat zichzelf settelt in de kern van jullie fysieke cellen en atomen. Eenmaal gesetteld, en dit wordt gedaan door de Zelf acceptatie en Liefde voor het Zelf door Zelf-besef, zullen jullie cellulaire structuur en lichaam een verschuiving veroorzaken op diepgaande niveaus, wat jullie bewust zal maken van deze fundering welke er één is van een Lichtere structuur.

Dit betekent dat wanneer jullie eenmaal 100% kristallijne cellen hebben, jullie lichamen hetzelfde van voorkomen zullen zijn, nochtans is het van een andere structuur en vibratie dat nu kristallijn in plaats van koolstof is. Toch lijken jullie allemaal hetzelfde in voorkomen te zijn, maar zoals jullie allemaal zo onderhand geleerd hebben: laat het voorkomen jullie niet voor de gek houden voor wat het is, want het is veel meer dan het toeschijnt te zijn. Jullie lichamen zullen meer van het Gechristende Bewustzijn vibreren aangezien jullie de belichaming hiervan worden en dus zullen jullie een staat van Liefde vibreren. Wat betekent, dat jullie cellen dan de vibratie van Liefde zijn welke jullie fysieke voertuigen een veel hogere vibratie, jeugd en gezondheid geeft, want alles zal in evenwicht zijn door de acceptatie van jullie Gechristende en God Zelf.

Dit is waar jullie doorheen en naartoe gaan in ieder NU moment. En jullie zouden zo onderhand de beïnvloeding aangaande jullie zelf moeten beginnen te voelen als tot waar jullie beginnen te beseffen dat jullie op een zeer diepgaande manier aan het veranderen zijn. Het loslatingsproces waar jullie doorheen gaan helpt jullie om door dit alles heen te gaan om de volle belichaming hiervan te bereiken. Het is een stap na stap procedure aangezien jullie lichamen al onder een gigantische hoeveelheid aan druk staan, wat tegelijkertijd ook verschuldigd is aan jullie emotionele en mentale lichamen.

Aangezien elke en iedere cel door diens proces van loslating en integratie heengaat, gaan jullie door portalen van Ascentie en processen van afdaling. Aan de ene kant vinden er Ascenties plaats van hoger besef en wijsheid, en aan de andere kant ervaren jullie de afdaling van het omlaag brengen van jullie God Zelf naar deze fysieke Aardse Dimensie. En dat is wat er hier speelt in deze tijd.

Méline: Dus wat gebeurt er wanneer wij deze staat of frequentie bereikt en belichaamd hebben? Hoe zien we eruit en worden we onzichtbaar?

AE Michael: Nee jullie worden niet onzichtbaar voor het blote oog, tenminste niet meteen. Laat ons zeggen nog niet en niet op dit punt. Alles is een vibrationale keuze van wat je van jezelf maakt en denkt. De manier waarop jij jezelf ziet is de manier dat jij jezelf vorm geeft voor het blote oog van anderen, inclusief jezelf. Om onzichtbaar voor het blote oog van anderen te worden is om het God Bewustzijn in diens volle glorie te zijn. Dit betekent dat je bent wat je bent en dat dit ook geaccepteerd, gezien, gevoeld en gevormd werd in je eigen bewuste besef.

Vanaf dat punt verder zal het gaan over hoe jij voorwaarts door wilt gaan en hoe jij jezelf ziet. Zal jij jezelf uiteindelijk zien als wie je bent: een geïncarneerd God Bewustzijn?! Of zal jij jezelf nog steeds zien als iemand die een op koolstof gebaseerd geïncarneerd menselijk wezen is? Dat inzicht, die visie en dat idee over jezelf zullen de werkelijkheid waar je in bent vormen en je zult daaraan deelnemen. Dus het op koolstof gebaseerde inzicht vormt jou in/naar een fysieke verschijningsvorm wat zichtbaar is voor het blote oog. De volledige realisatie van "IK BEN" wat het God Zelf is, zal jou niet meer modelleren in/naar deze vorm maar jou toestaan vrij te zijn in wat voor vorm of energie dan ook die je wenst te Zijn. Dat is meer etherisch en het etherische wordt dus onzichtbaar voor het blote oog vanwege diens Hoge vibratie.
Wij spreken hier over een energiegebied dat niet gezien wordt, doch het is tastbaar in de wereld van het gevoel want het is een vorm van bewustzijn.

Dus vanaf dat punt verder, na het bereiken van de volledige staat van op silicium gebaseerde cellen, wat betreft jullie fysieke voertuigen, zal alles gaan over hoe je deze realisatie in/naar je fysieke gestalte zult brengen: dat je dit al bent en om dit te laten gebeuren in je werkelijkheid van zijn/bestaan. Jullie staan dit dus allemaal toe te settelen als een feit in jullie geesten/psyche. Jullie lichamen zullen in die tijd al het Gechristende Bewustzijn vibreren vanwege jullie kristallijne cellen, jullie geest/verstand en lichaam echter zullen dit echt moeten her/erkennen en weten om werkelijk dit feit in jullie werkelijkheid te verankeren. Wat betekent, dat jullie het niet alleen omlaag op een fysiek niveau brengen maar het ook leven.

Jullie kunnen dus beginnen deel te nemen aan verschillende Dimensies en werelden die van een hoger Liefdesquotiënt zijn, wat jullie toestaat om de gehele tijd bewust multidimensionaal te beginnen te spelen.

100% silicium/kristallijne cellen staan gelijk aan een niveau van God realisatie wat betekent dat jullie cellen Liefde vibreren en dus zullen jullie geen ziekte noch wat voor andere "ongemakken" dan ook hebben welke in jullie voertuigen gevormd kunnen worden vanwege deze hogere staat van Zelf besef en God realisatie.

Jullie zullen onophoudelijk bewegen en stromen in/naar andere vormen en vibraties en vanaf dat punt verder zullen jullie meer subtiele en op de lange duur zelfs etherische vormen worden, aangezien jullie jezelf zoals jullie wensen te zijn creëren en vormgeven. Daarom is zelf realisatie/besef de sleutel en speelt een cruciale rol omdat het de manier waarop jij jezelf ziet vormt. Lichamen zullen dus aan het begin meer van een subtiele vorm worden om in/naar het hogere bewustzijn van het etherische God Bewustzijn ~ IK BEN ~ te stromen.

Méline: Hoe zal dat in relaties zijn? Zullen we nog steeds in staat zijn te wisselwerken met andere geliefden die nog steeds sluimerend zijn of zullen we op een bepaald punt onzichtbaar zijn vanwege de hogere vibratie die we beginnen bewust uit te stralen?


AE Michael: De manier waarop jij jezelf waarneemt/ziet is nog steeds cruciaal en belangrijk in dit alles. Je kunt daarom doorgaan met een relatie met een medemens die niet ontwaakt is, je zult dan echter een relatie vormen die gebaseerd is op het mentale en emotionele aspect wat een emotionele band is. Alles dat etherisch is, is onzichtbaar, doch het mentale niveau en het emotionele niveau ZIJN zichtbaar omdat alle mentale gedachten etherische creaties zijn. De creatie is de uitkomst die in/naar een vorm gemodelleerd wordt. Zolang als je verbindingen op een mentaal - en emotioneel niveau met medemensen vormt, ben je aldus zichtbaar, zelfs voor degenen die sluimeren.

Dit omdat je een etherische verbinding hervormt in/naar eentje die emotioneel gebaseerd en gevormd is uit mentale gedachten. Dus creëer jij jezelf op deze manier op dit vlak wat vastgesteld wordt als een fysieke manifestatie en vorm van Liefde in/naar een niveau van dichtheid. Al met al kan je de 100% kristallijne cellulaire structuur bereiken, een hogere vorm van Liefde vibreren en nog steeds voor anderen zichtbaar zijn die niet deelnemen aan jouw soort van wereld van Hoger Licht. Dit alles, omdat jij jezelf nu bewust vormgeeft op andere gebieden en je besluit waar en hoe jezelf vorm te geven in/naar een bepaald vibrationale vervaardiging om te wisselwerken met deze andere werelden. Dit is een keuze.

Het is alleen wanneer er geen emotionele band en relatie gevormd en vervaardigd wordt op dit niveau met een ander medemens, en je niet betrokken bent op het mentale vlak, dat je in staat zult zijn om op de één of andere manier onzichtbaar te worden aangezien je dan uitsluitend het etherische niveau van jou bent. Hier spreek ik over verdere processen van het Meesterschap, aangezien alles in stadiums van niveaus binnenin niveaus voor het lichaam gedaan moet worden om in staat te zijn om te gaan met alle beïnvloedingen en verschuivingen.

Je zult jezelf gewaarworden al deze werelden uiteindelijk te bewandelen, wat mettertijd gemakkelijker zal worden. Maar voor nu zal het interessant voor allen zijn om van dat iets te zien en te ervaren met jullie bewustzijn als jullie IK BEN Aanwezigheid binnenin dit lichaam.

Het komt allemaal neer op het feit dat wanneer jullie eenmaal een staat bereikt hebben van cellen zijnde 100% kristallijn, jullie je op een reis in zullen schepen dat het begin is van het God Bewustzijn door het fysieke besef van ZELF. Dit betekent dat jullie fysieke lichamen een hogere en meer zuivere vibratie zullen hebben, wat Liefde en Eenheid is. Dus jullie zijn nog steeds zichtbaar maar groeien naar een eeuwigheid welke etherisch is en welke op zichzelf onzichtbaar is voor het blote oog van de onontwaakten. Zolang als dat jullie je emotionele en mentale lichamen op een bewuste manier vervaardigen in/naar de vorm en druk bezet zijn in verbindingen met andere vormen, zullen jullie voor allen zichtbaar blijven en dit staat jullie toe om in verbinding te blijven en te wisselwerken met allen op de planeet Aarde, ondertussen dit kristallijne Licht vibrerend. Vandaar dat deze keuzes zijn die jullie maken. En de keuze zal in uitlijning moeten zijn met jullie staat van zijn en jullie bewustzijn moet in staat zijn om het aldus te doen.

Er is dus een pad om mee te stromen om terug te vermengen naar die eindeloze staat van zijn, vanwege jullie fysieke lichamen die ook vastbesloten zijn om terug te veranderen naar hun meest mogelijke zuivere staat van het hart.

Dus jullie verliezen niet jullie verbindingen met jullie geliefden aangezien jullie nog steeds deel kunnen nemen aan hun werelden, ondertussen in jullie eigen werkelijkheid zijnde, dit zal echter allemaal een keuze zijn of dat je eerder meer afwezig zult zijn (meer God Bewustzijn vibrerend en begint te groeien naar de onzichtbare staten) of meer aanwezig zult zijn en jezelf vormgeeft in/naar die werkelijkheid door via emotionele en mentale niveaus.

De meeste Etherische Wezens, zoals Engelen, Meesters, Goden en allen waar jullie naar refereren als het Gezelschap van de Hemel of de Lichtwereld hebben geen emotionele lichamen. Specifiek wanneer dezen een sterfelijk leven in een menselijke gestalte eerder niet ervaren hebben. Dus om geboren te worden in jullie rijken van de dualiteit, moet een emotioneel lichaam eerst gevormd worden. Een mentaal lichaam maakt al deel uit van onze werkelijkheid, wij geven echter geen vorm vanuit ons mentale vlak omdat dat ons etherische wezen in/naar een gestalte zou modelleren dat uit gedachte gecreëerd wordt. Tenzij we dat aldus kiezen. Wij communiceren echter wel via jullie mentale lichamen en ook op de  manier dat jullie ons via het mentale vlak gewaarworden.   

Wij zijn van een etherische vibratie en bewustzijn. Tenzij wij onszelf vorm willen geven naar jullie wereld van werkelijkheid, blijven wij vibreren op het etherische vlak, want dat is het vlak van ons bestaan. Dit is de vibratie waaruit jullie allemaal ontstaan zijn en naar terug verhuizen. Jullie zijn in deze tijd alleen jullie gestalten en geesten/psyche aan het hervormen, en stel je voor hoeveel verder en dieper jullie zullen gaan wanneer jullie werkelijk stoppen met jullie gestalte, werkelijkheid en geest/psyche te hervormen om vormeloos te worden. Dat is de werkelijkheid van jullie ware essentiële Wezen en dit ligt er uiteindelijk voor jullie in het verschiet. Maar voor nu houden we ons aan dit gedeelte van de reis als tot waar jullie je beginnen te realiseren dat jullie allemaal God Zelven zijn in een fysiek lichaam. Dit zal al jullie fysieke cellen en delen naar een verhoogde staat van Licht en Liefde brengen.

Dit is het begin van de echte ervaring en betrokkenheid wat betreft de multidimensionale werkelijkheden.

Vanuit de eeuwige Vlam binnenin jullie, groet ik jullie in werkelijkheid.

Aartsengel Michael

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

 

Vind Méline op Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees