Geliefde Familie van het Licht, jullie Planeet bereikt een belangrijk moment in diens proces van Ascentie en Transformatie. Als jullie het "Gebeurtenis Gebied" binnengaan van de Juni Zonnewende op de 21ste Juni, voelen jullie de binnenkomende en krachtige energieën van de Leeuwenpoort, de 8/8/8 en de laatste Maansverduistering van de tweejarige reeks op de 28ste van September. Deze gebeurtenissen markeren het definitieve "aarding' proces" van de Kosmische Diamanten Hart Frequenties in/naar de Multidimensionale Aarde Rasters, alsook de Geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel. Dit is het werkelijke begin van de Aarde Ster/Planeet als een Multidimensionaal experimenteel werkelijkheidsgebied voor alle Licht Wezens die kozen te incarneren op de Aarde.

 

Zonnewende 2015

Dit omvat niet alleen Mensen maar ook alle vormen van leven, inclusief de Dieren en Planten families. Bij deze prachtige samenkomst van energieën met de Zonnewende, zullen jullie volledig de Diamanten Codes en het Diamanten Licht belichamen door het activeren van het Kosmische Diamanten Hart. Jullie zullen de Nieuwe Aarde Ziel verwelkomen als een krachtig nieuw archetype, en jullie kunnen als jullie dat aldus kiezen, deelnemen aan het terug roepen van de dieren die ermee beginnen de Planeet te verlaten in een massale gebeurtenis van uitsterven.


Het Activeren van het Diamanten Hart: Kosmische Codes … op Aarde zoals het in de Hemel is

In Februari van 2014 maakten diegenen van jullie die Sterrenzaden en Galactische Strijders zijn een gigantische Tijdlijn Sprong of verschuiving van deze huidige tijdlijn. Het Groep Ziel werk was om een manier voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde te creëren op deze zeer zware tijdlijn. In dit proces van genezen en balanceren en de Diamanten Codes binnen brengen, zouden de tijdlijn gebieden van de Aarde verenigd zijn zodat alle tijdlijnen gericht waren op een Multidimensionale Nieuwe Aarde waar de mensheid door zou kunnen gaan samen te evolueren en te gedijen met alle andere Aarde Levensvormen. Dit was een heroïsche inspanning door de Familie van het Licht en diegenen van jullie die Vierde Dimensionale Tijd Meesters zijn, om de tijdlijnen in/naar een gemeenschappelijke toekomst van Vrede en Liefde uit te lijnen, jullie waren bedoeld dit te doen door vrede en harmonie in jullie eigen levens te creëren en door te leren hoe het Diamanten Licht en de Diamanten Codes te belichamen. Jullie waren ook bedoeld dit te doen door je diepgaand met de Aarde en de Elementale Energie te verbinden en de kostbare/dierbare creaties terug te roepen om deel te nemen aan de Nieuwe Aarde. Dit is wat er in deze tijd gevierd wordt.

Het Diamanten Hart is de Kosmische Frequentie die belichaamd wordt binnenin de Galaxy om de hoogste frequenties van het Goddelijke Licht en de Goddelijke Creatieve Wil tot uitdrukking te brengen. De Diamanten Codes worden op de Aarde vanuit de Grote Centrale Zon of het Galactische Centrum ontvangen als pulsaties van Diamanten Wit Licht of Vuur. Het hart van de Aarde is in het proces van zich uit te lijnen met deze frequenties, en natuurlijk leren diegenen van jullie die als de familie van het Licht en Ster Strijders werkzaam zijn hoe jullie eigen Diamanten Hart met deze zelfde Kosmische Frequenties uit te lijnen.

Het Diamanten Licht is het meest intense en de hoogste frequentie energie dat nochtans op de Aarde belichaamd werd. Het is een wit vuur dat Liefde, mededogen en creativiteit op zeer hoge niveaus brengt. Het sleutelwoord is "Intensiteit". Wanneer je dit Licht belichaamd dan begin je de intensiteit en passie van het Diamanten Licht te ervaren.

In termen van jullie fysieke lichaam, kunnen er zeer krachtige en waarneembare effecten op alle niveaus zijn. Op het niveau van het lichaam, zullen alle plaatsen waar de frequentie laag is beïnvloed zijn, omdat het lichaam wegdraait uit de lagere frequentie en meer verfijnd raakt. Veel mensen merken dit op in het spijsverteringssysteem, aangezien dit een gebied is waar lage frequentie energieën nog steeds gevonden worden, aangezien mensen eten zonder het bewustzijn van wat zij aan het doen zijn. Op de emotionele en mentale niveaus, zullen alle lage frequentie angsten en ongerustheden wegdraaien en loslaten om vervangen te worden door hogere frequentie energieën. Dit mag voor een tijdje een verhoging geven aan ongerustheid en stress, en aan een overactieve mentale of emotionele energie, terwijl de oude patronen "opgevoerd" zijn als zij getransformeerd worden in/naar een Hogere Frequentie. Houd je niet vast aan wat losgelaten moet worden. Hoe meer jij je vasthoudt aan, hoe moeilijker het zal zijn om voorwaarts te gaan met je leven. Laat met gratie en dankbaarheid los en sta je Hogere Zelf toe jou voorwaarts te leiden in/naar de nieuwe frequenties en de nieuwe versie van jezelf.

In termen van de Aarde zelf, veroorzaken deze intense frequenties veel beweging en verstoring in het weer en andere wereldwijde patronen. In de Stille Oceaan "Ring van Vuur' en andere plaatsen zullen jullie een verhoogde activiteit in de vulkanen en aardbevingen zien als de Aarde in/naar de Hogere Frequenties verhuist en de Planeet zich aanpast aan deze Diamanten Frequenties. De reinigende activiteiten van Vuur en Water zullen in deze tijd zeer waarneembaar zijn.

Geliefden, jullie kozen om naar deze tijdlijn te springen om agenten van de verandering in deze tijd te zijn. Terwijl jullie met deze diepe en intense energieën werken, weet dat jullie met jullie Ziel werken, jullie Zielgroep en jullie Ziel Families. Jullie zijn Meesters van Tijd en Ruimte en jullie creëren een nieuwe tijdlijn voor de Aarde in haar reis door Tijd en Ruimte heen.


De Nieuwe Aarde Ziel het Leven Schenken

Geliefde Familie, sinds de grote energie verschuiving in December 2012, is jullie Planeet in een krachtig proces van Ascentie en Transformatie geweest. Dit proces zal beëindigen in 2017, als jullie volledig de Nieuwe Aarde tijdlijn en de Nieuwe Aarde Ziel het leven schenken binnenin jullie Multidimensionale Fysieke/Lichtlichaam Complex.

Wij, als Engelen en Aartsengelen, werkten met jullie en leerden jullie de Heilige Hart meditatie om jullie toe te staan toegang te verkrijgen tot de Archetypische energieën van Yeshua en Mary Magdalene om het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn te belichamen. Dit was essentieel om voor jullie de "Sterren Poorten" te creëren die de planeet in/naar Multidimensionale Frequenties zou verschuiven.

Na 2012 begonnen de Diamanten Licht Frequenties de Aarde Rasters en Gebieden binnen te komen, en in deze nieuwe Multidimensionale Frequentie werd een Nieuwe Aarde Ziel geboren die het Diamanten Hart van het Nieuwe Aarde Wezen tot uitdrukking zou brengen.

Het Goddelijke Vrouwelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf als de Hogere Wijsheid, Kracht, Moed en Passie tot uitdrukking. Diens Centrum is het hart en het activeert het Sacrale Centrum, het Wenkbrauw Centrum en de Ziel Ster in/naar Stralende Regenboog Frequenties van Intuïtie, Liefde, Passie, Intensiteit en Creativiteit. Zij is de Wijze Vrouw en Strijdster, die met intensiteit en integriteit liefheeft, en wiens focus, als de Grote Moeder, een wit vuur is dat het oude, de chaos, de verwarring wegruimt en ruimte creëert voor een nieuwe creatie van Gouden frequenties en Diamanten frequenties van Hogere Expressies van Goddelijke Liefde en Zegeningen.

Het Goddelijke Mannelijke van het Diamanten Licht brengt zichzelf tot uitdrukking als Creativiteit, Overzichtelijkheid, Kracht, Bekrachtiging en de bekwaamheid om Nieuwe Creaties met Liefde, Intense Passie en Verantwoordelijkheid te structureren. Deze energie is ook in het Hart gecentreerd en activeert de Basis, de Zonnevlecht, de Keel en de Kroon Centrums. Hij is de Krachtige Schepper die orde en harmonie brengt in/naar de manifestatie door zijn creaties van het Gouden Licht en de Diamanten Intensiteit. Hij spreekt zijn waarheid en volgt het pad van zijn Ziel en Hogere Zelf.

Wanneer het Diamanten Heilige Mannelijke en Vrouwelijke in uitlijning komen binnenin je Ziel, schenk je de Nieuwe Aarde Ziel het leven. Je wordt een Stralend Diamanten Licht Wezen wiens intense Licht, Passie en Overzichtelijkheid de weg voorwaarts in/naar de Nieuwe Aarde voor anderen kan verlichtten.

Geliefde Familie van het Licht, met de Zonnewende zullen velen van jullie de "geboorte" van jullie Nieuwe Aarde Ziel in/naar het Diamanten Licht voltooien. Jullie mogen deze intense Vlam van Wit Vuur voelen als het binnenin jullie Hart, jullie Ziel en binnenin iedere cel in jullie Lichaam en Lichtlichaam ontsteekt. Dit zal een kostbaar geschenk en een krachtige transformatie zijn.


De Dieren Terug Roepen en Diamanten Dankbaarheid

Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie met het Diamanten Licht en de Ascentie Energieën werken, zijn jullie je bewust van hoe intens en uitdagend het leven op de Aarde in deze tijd kan zijn. Dit is niet alleen van toepassing op het menselijke leven maar op alle levensvormen op de Aarde.

Terwijl de Aarde verschuift en verandert, wordt het voor vele levensvormen moeilijker om hun sjablonen van het leven in het bestaan op de Aarde vast te houden. Het is Goddelijke Liefde en Creativiteit dat hen hier verankert, maar zij hebben jullie hulp ook nodig.

Jullie oorspronkelijke "missie" op de Planeet was om de Aarde te vullen en om de "Tuin" en de Dieren te verzorgen. Terwijl jullie de Aarde vulden, hebben jullie niet erg veel gezorgd voor de Tuin en diens Levensvormen. Vele Soorten voelen zich diepgaand ongeliefd, aangezien hun leefgebieden vernietigd zijn en hun families opgejaagd en vermoord worden als hulpmiddelen.

In het binnenkomende Diamanten Licht, is het tijd om alle levensvormen terug te roepen, de Tuin te verzorgen, en specifiek de Dieren terug te roepen. Sta hen niet toe om uit te sterven zich ongeliefd en ongewenst voelend!

De Stralende Glans van de Schepping is een kostbaar Geschenk, alles ervan. In deze tijd van de Zonnewende, en de geboorte van de Nieuwe Aarde Ziel, is het ook tijd om jullie Liefde, Waardering en Dankbaarheid voor de gehele Schepping te affirmeren. Roep de dieren terug, laat hen naar huis, naar de Aarde komen, en zich geliefd, geëerd en gewaardeerd voelen in hun natuurlijke omgevingen.

De dieren werden vanuit het Goddelijke Creatie Sjabloon van de Galaxy gecreëerd om jullie metgezellen op de Aarde te zijn. Zij zijn ook "Ziel Familie", en zij zijn "Sterrenzaden" vanuit vele andere systemen en galaxies. Iedere soort brengt een geschenk van de Sterren. Als zij verdwijnen en uitgestorven raken, aldus zijn de zegeningen verloren en de Aarde raakt meer alleen en geïsoleerd.

Geliefden, roep hen terug. Laat hen weten dat jullie harten naar hen en hun aanwezigheid en hun frequenties en hun geschenken hunkeren. Roep hun Zielen en Spirits, en laat hen weten dat jullie hun pijn en lijden gezien hebben. En laat hen weten dat jullie met hen samen zullen werken om een Nieuwe Aarde te creëren.

Het is tijd om de tuin opnieuw geboren te laten worden en om de vele soorten die aan de Aarde geschonken werden te verzorgen. Het is tijd voor een krachtige nieuwe kracht om naar boven te komen, Diamanten Dankbaarheid. Dankbaarheid voor elk levend wezen en hun bijdrage aan de Tuin van het Leven die de Planeet Aarde is, en aan de Galaxy en de Kosmos!

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees