Wat een verbazingwekkende complexe schepselen jullie zijn, in staat zijnde te zeggen dat de dingen niet zo snel vooruitgaan als dat jullie graag zouden willen, en toch denken dat jullie geen tijd hebben om alles af te krijgen. Geen wonder dat jullie jezelf bij tijden bezighouden. Laat ons vanuit een ander perspectief naar de dingen kijken, zullen wel? Er doen zich momenteel veranderingen voor in ieder deeltje van de schepping. Er is geen wezen, micro, macro, of kosmisch, vanuit jullie gezichtspunt, die niet beïnvloed wordt.

 

 

 

 

Ieder atoom dat jullie waar kunnen nemen, iedere levensvorm op jullie Aarde, en iedere planeet in jullie systeem ondergaat grote veranderingen. Jullie wetenschappers zijn zich hier tamelijk bewust van, hoewel zij dit niet aan jullie vertellen. Sommigen zijn bang, anderen zijn gewoon verward. Zij hebben nog nooit gezien, en zij begrijpen niet, wat zij nu zien. Sommige anderen denken dat zij het weten, maar wij zouden ons willen haasten om hen te vertellen dat zij dat niet doen. Er is in vergelijk onmiddellijke verandering, evolutie, ascentie, gaande. Maar jullie, lieve vrienden, zijnde de complexe wezens die jullie zijn, en die in staat zijn om dingen zoals vermeerdering van tijd uit te vinden, zijn in staat om hier dermate haarfijn naar te kijken dat jullie een gebrek van verandering kunnen afkeuren. Wel, mijn vrienden, laat mij jullie vertellen dat, als er één constante in jullie universum is, is het verandering. Jullie kunnen eenvoudigweg niet in een enkelvoudig moment leven dat gelijk is aan wat voor ander moment dan ook ooit was of ooit weer zal zijn. Dus alles dat jullie fundamenteel zeggen is, "Ik ben niet gelukkig met de staat van de dingen zoals ik hen waarneem dat zij zijn. Ik wil meer voor mezelf. Zijn we er al?"en ons antwoord zou kunnen zijn, "Zolang als jullie ermee doorgaan om je vast te houden aan jullie kostbare/dierbare gezichtspunten, dan zullen jullie de veranderingen niet zien die jullie willen." Maar wij zeggen dat niet.

Wij zeggen niet dat, omdat ieder atoom, iedere molecule en cel in jullie lichamen dezelfde veranderingen ondergaan als alle anderen waar wij over spraken, jullie de wereld gaan krijgen waar jullie over dromen, hoewel het toeschijnt dat jullie je daar naartoe slepen. Velen van diegenen die deze en andere berichten volgen zijn zich bewust van, voelen, en genieten van veel persoonlijke veranderingen. Zoals wij hier eerder over gesproken hebben, is dit wat de dingen op jullie planeet aanstuurt. Als een terzijde, jullie zijn de verkeerde richting opgereden. En de mensheid is iets dat alleen bestaat als een collectie van individuen. Met andere woorden, stel vast wat er aan het gebeuren is. Dus klagen over de stand van zaken zal jullie niet daar krijgen waar jullie wensen te zijn. En toch zien jullie ons zogenaamd jullie vorderingen vieren.


Wel, dierbaren, kijk om je heen. Kijk voorbij jullie vooroordelen. Jullie zijn in beweging. De dingen zijn aan het veranderen. En jullie innerlijke alsook jullie uiterlijke werelden zijn veel beter aan het worden. Liefde en zegeningen aan diegenen die het uit de eerste hand ervaren. En zelfs meer liefde en zegeningen aan diegenen die nog niet begonnen zijn het te ervaren. Het is waarlijk tijd om te beginnen met naar jullie zelf te kijken. Onze belofte is deze, als jullie zullen beginnen om in jullie harten te kijken, als jullie dagelijks beginnen om de veranderingen in jullie te vragen die wij bespreken, dan zullen jullie hen vinden. Jullie zijn niet onverdienstelijk. Jullie zijn niet onwaardig. Jullie worden niet achtergelaten. Laat alleen jouw ik-ben-een-kind-van-de-Schepper kaartje zien en klim aan boord. Je zult met open armen verwelkomd worden. In dat moment, zal het antwoord op jullie vraag, "zijn we er al?", veranderen van 'nee' naar 'ja'. En aan diegenen die al op deze rit zijn, laat ons zeggen dat jullie verbijsterd zouden zijn om te zien hoeveel anderen ieder dag het licht vinden. Wees in vreedzaamheid en ontmoet ons in jullie harten. Goedendag. 

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees