Wederom hebben jullie het "Nieuwe Jaar" van jullie planeet bereikt. Terwijl jullie het einde van Juli 2014 naderen, een turbulente maand gevuld met uitdagingen, zijn jullie nu gereed om de drempel over te gaan en een Nieuw Jaar van Licht, Tijd en Ervaring te betreden. Zullen jullie kiezen om met het stijgende Licht mee te gaan en in/naar een nieuw niveau van ervaringen, of zullen jullie eenvoudig doorgaan om dezelfde ervaringen steeds maar weer opnieuw in het komende jaar te herhalen?

 

01michael  

Dit is een aannemelijke vraag, want als de Planetaire energieën stijgen en in intensiteit toenemen, wordt aan ieder levend wezen op de Planeet de kans gegeven om een nieuw niveau van persoonlijke groei en ervaring te initiëren in overeenstemming met de energieën van de Planeet en de binnenkomende Lichtcodes die verzonden worden vanuit de Grote Centrale Zon en het Galactische Centrum als Licht Impulsen van het Grote Kosmische Hart en Geest.

Dit is voor wie van jullie dan ook geen gemakkelijke tijd, aangezien de Planeet door een periode van Overgang heengaat van het oude pre-2012 systeem en order en in/naar diens Nieuwe Aarde manifestatie en vorm, overeenstemmend met de blauwdrukken en dromen van het collectieve Hart en Geest in actie. Het mag zo niet schijnen te zijn, aangezien het niveau van verwarring, geweld en chaos op de Planeet intens is. Nochtans zien wij deze manifestatie van de oude energieën wegvallen om opkomst te geven aan iets nieuws dat het leven op de Planeet Aarde zal onderhouden in de jaren die er in het verschiet liggen.

Een ieder van jullie, op het persoonlijke niveau, zal geleid worden om diens leven en diens waardes in vraag te stellen, en om een nieuw pad te kiezen dat meer nauwkeurig uitlijnt met wat je in je leven vasthoudt waarheid te zijn. Jullie mogen ook gewaarworden dat terwijl jullie gevraagd worden om 'los te laten", er niets hoeft te zijn dat onmiddellijk naar boven komt om diens plaats in te nemen. Dit mag een beangstigend vooruitzicht zijn, gevraagd te worden om in/naar een leegte te stappen met niets anders dan vertrouwen dat je vastgehouden en geleid zult worden. Maar in waarheid, Geliefden, werden jullie gedurende vele jaren op dit moment voorbereid.  

Ja, dit is het moment wanneer jullie werkelijk naar voren treden als Meesters van het Licht, Meesters van Tijd en Ruimte en jullie Kern Kracht opeisen.

Kern Kracht en hoe het jullie Onderhoudt en jullie in de Overgang Gidst

Jullie mogen vragen … Wat is deze Kern Kracht waarover wij spreken? Het is een zeer diepe innerlijke kracht en weten, dat jullie ontwikkeld hebben sinds jullie met jullie proces van ontwaking en transformatie begonnen. Toen jullie ontwaakten, begonnen jullie het proces van het activeren van jullie Lichtlichaam en het activeren van jullie DNA in overeenstemming met het Goddelijke Sjabloon of Blauwdruk voor het Menselijke Leven. Toen jullie gereed waren, waren jullie in staat om de Lichtcodes te ontvangen die het Christus Bewustzijn met diens Gouden Christus Licht activeerden, en de Diamanten Codes die jullie Galactische Bewustzijn activeerden en jullie in staat stelden om volledig uit te lijnen met de binnenkomende Galactische Lichtcodes.

De combinatie van een actief Lichtlichaam en Licht Geactiveerd DNA creëert een krachtige energetische stroom welke gericht kan worden door het Hart en de Hogere Chakra's om te creëren wat wij zouden willen noemen "Kern Kracht" in ieder ontwaakt en bewust individu. Dit betekent dat jullie een kracht en een invloed hebben welke voorbij jullie geest en jullie eenvoudige mentale gedachten en oordelen gaat. Jullie hebben een stroom van energie welke uitgelijnd is met het Kosmische Hart en jullie kunnen je bij tijden aan die kracht optrekken wanneer jullie je geblokkeerd, uitgedaagd of zonder focus en richting op het Mentale niveau voelen.

Kern Kracht is op het hart gecentreerd, en het moet gevoeld en ervaren worden, in plaats van dat er over nagedacht wordt. Het is hoger dan de mentale en emotionele aspecten van het bestaan/zijn, en wordt hoofdzakelijk tot uitdrukking gebracht als gevoel, passie, intuïtie en vertrouwen. Wanneer dit niveau van gevoel en passie geactiveerd is in het Lichaam/Lichtlichaam, kan het dan naar beneden gericht worden in/naar de Mentale, Emotionele en Fysieke aspecten van het Bestaan/Zijn, oplossingen en kansen toestaand zich te manifesteren op een gemakkelijke en natuurlijke manier.

Als je met Kern Kracht begint te werken, zal je twee dingen opmerken die er gebeuren. Eerst, zal je op vele niveaus uitgedaagd worden, en ten tweede zal je leren om de kracht te laten gaan en toe te staan om te stromen en oplossingen in jouw leven te creëren. De uitdaging zal komen door de Kern Kracht toe te staan het over te nemen en de leidende kracht te zijn in jouw leven. Jouw geest en jouw emoties zullen ernaar streven om hun controle over jou te behouden. Zij zijn het merendeel van jouw leven in controle geweest, en zullen onbereid zijn om gewoonweg hun illusie van controle los te laten. Dus veel situaties zullen naar boven komen waar je geconfronteerd zult worden met een keuze, om ofwel jouw Kern Kracht te gebruiken, of om jouw verstand en jouw emoties te volgen, of, als een Meester hen toe te staan om in harmonie en in evenwicht te werken. Want de "natuurlijke" stroom van energie is om een verbintenis aan te gaan met de Kern Kracht en dat dan door te brengen zodat het uitgedrukt mag worden als mentale, emotionele en fysieke energieën in de "echte" wereld.

Het Gebruik van Kern Kracht in de Komende Nieuwe Cyclus van Verandering en Overgang

Geliefden, in deze nieuwe cyclus van Tijd en Ruimte welke geïnitieerd zal worden in het Nieuwe Jaar en binnenin het Leeuwenpoort Portaal, zullen jullie vele kansen gewaarworden om gebruik te maken van jullie Kern Kracht. Inderdaad, wij kunnen zeggen dat tenzij jullie welzeker gebruik maken van deze Kern Kracht jullie je verloren en bezig gehouden mogen voelen in de verwarring en chaos van diegenen rondom jullie heen die nog steeds aan het ontwaken zijn met betrekking tot hun eigen kracht en kern krachten.

Wij zullen ook zeggen, Geliefde Familie, dat deze periode van Overgang op jullie Planeet waarschijnlijk door zal gaan in het komende jaar en in/naar 2016, dus het is echt belangrijk dat jullie je Meesterschap en jullie Kern Kracht omhelzen en vanuit deze energie werken terwijl jullie voorwaarts gaan. Welnu, wij zullen ook zeggen dat de Kern Kracht op een gebalanceerde manier gebruikt moet worden. Inderdaad, zoals jullie zullen weten, werd de Goddelijke Vrouwelijke energie op een prachtige manier in de voorafgaande jaren aan de planeet verankerd, en het is belangrijk om het Goddelijke Vrouwelijke energie aspect van de Kern Kracht toe te staan om verbonden te zijn.

Dit betekent om de Stroom van het Leven toe te staan en om innig verbonden te zijn met Liefde, Vertrouwen en Acceptatie. Weet wanneer om eenvoudig de stroom van het Leven toe te staan en deze kansen te grijpen en deze keuzes op het juiste moment te maken. Ben bereid om je leven te zien als een kunstwerk waarin je bewust de gestalten, vormen, kleuren en tonen kiest die zullen manifesteren als Schoonheid en Harmonie.

Maar ook, ben bereid een verbintenis aan te gaan met het Goddelijke Mannelijke aspect van je Kern Kracht, in verantwoordelijkheid en integriteit en verplichting. Terwijl jij je keuzes maakt, wees bekrachtigd om in persoonlijke integriteit en verantwoordelijkheid te lopen, zijnde onberispelijk en in het Licht van Oprechtheid en Waarheid lopend. Dit omvat het niet beschuldigen van jezelf of anderen voor de gemaakte keuzes, en eenvoudig de stroom van het Leven toe te staan als het zich in/naar de vorm manifesteert. In jouw Mannelijke energie zal je weten dat iedere vorm die zich manifesteert een deel is van de manifestatie kracht van de Kern Energie, en een rol te spelen heeft in het ontvouwende verhaal van jouw Tijdlijn of Tijdspiralen in jouw leven.

En dan, wanneer je eenmaal jouw keuzes gemaakt hebt, herinner je om jouw pad en jouw bestemming over de Tijdlijn met Passie, Creativiteit en Vreugde te volgen! Geliefde Familie, nu is zeker de tijd om je te herinneren dat jullie getraind werden om een Meester van het Licht en een MeesterZiel te zijn. Jullie hebben toegang tot de Kern Kracht en jullie zijn nooit alleen. Er zijn altijd Hogere Energieën en Engelachtige Strijdmachten die bij de hand zijn om jullie te helpen en jullie te gidsen terwijl jullie leren om jullie Kern Kracht te verbinden en te bestaan op het Aardse vlak als een Menselijke Engel en een Aards Wezen van Licht, Liefde en Kracht.

Als jij je Herinnert Wie Jij Bent en je focust op Wat je aan het Worden bent, zal je het gemakkelijker vinden om door deze grote periode van Overgang op jullie Planeet heen te gaan, en om te gaan met de beëindigingen en veranderingen die deel uitmaken van de loslating van het oude en het komen van het Nieuwe. Dit zal specifiek intens zijn in deze periode van het einde van Juli en het begin van Augustus, terwijl de nieuwe energieën en frequenties van de volgende cyclus op/naar de Planeet vloeden.

Herinner jullie ook dat deze Overgang de verschuiving omvat naar de nieuwe Diamanten Kristallen Rasters op de Aarde, waar jullie je opnieuw zullen verbinden met de natuur en met de nieuwe Lichtcodes die zich voorbereiden om een nieuwe en duurzame Aarde te manifesteren zodra als zij voort geroepen worden door diegenen die in training zijn om de nieuwe Sjamanen en Droom Wandelaars op de Aarde te worden, en om met de natuur en de Elementale energieën te werken bij het brengen van de Nieuwe Aarde in/naar de manifestatie op de Planeet, door Dromen, Ceremoniën en Cirkels van kracht, alsook te werken met het land in programma's van gemeenschap en de creatie van duurzame manieren van bestaan op de Aarde.

Het Plantaire Nieuwe Jaar en een Nieuwe Tijd Cyclus

 In overeenstemming met met de Galactische Kalenders die bijgehouden werden door de Maya's en andere geavanceerde rassen op de Aarde, is het "natuurlijke" Nieuwe Jaar van de Planeet op 26 Juli. Omdat de  meer traditionele kalenders geen accurate tijd in synchronisatie met de Galactische cyclussen bijhouden, is de 25ste Juli aangewezen als de "Dag buiten de Tijd" wanneer de Aarde zich opnieuw uitlijnt met de Galactische Tijd ter voorbereiding op de Nieuwe Cyclus van Ascentie en Creatie. Dit is een magische dag gevuld met Vreugde en Creativiteit en Magie terwijl de Nieuwe Energie geboren wordt.  

De 26ste markeert het Nieuwe Jaar zelf, als het moment wanneer de Nieuwe Lichtcodes volledig geaard zijn en een nieuwe cyclus van creatie kan beginnen. Deze cyclus wordt altijd ervaren op een hoger niveau van bewustzijn in de natuurlijke orde van de dingen, aangezien bewustzijn zich altijd aan het ontwikkelen is in een opwaartse spiraal richting het Licht. Echter, in jullie oude energie matrix, hebben velen gekozen om niet opwaarts te gaan, maar om de cyclus ronddraaiend te houden in dezelfde oude energieën en om dezelfde oude keuzes te maken.

Ook in deze tijd, proberen diegenen aan de macht vaak om het massa bewustzijn op een niveau van angst en kwaadheid te houden door drama en verdeeldheid te creëren zodat het Aardse Collectief niet "vanzelfsprekend" opwaarts zal gaan maar vastgepind blijft zitten in de niveaus van angst en geweld. Het is daarom aldus noodzakelijk, Geliefde Familie van het Licht, dat jullie jezelf niet toestaan om in/naar de massa emoties getrokken te worden in deze tijd, maar dat jullie jezelf toestaan om op de opwaarts gaande stroom van evolutionaire energie te gaan welke "natuurlijk" is in jullie bestaan op de Aarde.

Als jullie deze keuze maken, individueel, en door jullie te verbinden met jullie Kern Kracht, zullen jullie anderen in staat stellen om ook te beginnen deze keuze te maken. Het gebied van resonantie van diegenen die de keuze maken om zich te ontwikkelen verstrekt een krachtige uitlijning met het Goddelijke Licht en stelt de Planeet in staat om gemakkelijker te beginnen zich met het Goddelijke Licht uit te lijnen. Jullie keuzes hier en nu zijn krachtig en kunnen de Planeet helpen op Haar reis in/naar het Hogere Bewustzijn als een Collectief.

In de komende maand van Augustus, zullen deze energieën culmineren met de Leeuwenpoort op 8 Augustus, een krachtig moment van integratie en aarding van de nieuwe energieën en Lichtcodes, en met 12 Augustus zal jullie nieuwe richting voor de aankomende cyclus gevestigd zijn, zowel op het persoonlijke niveau als op het Planetaire niveau.

Geliefde Familie van het Licht, wij wensen jullie veel Vreugde als jullie een verbintenis aangaan met jullie Bewuste Schepper Energie en met het Galactische Diamanten Licht werken. Dat jullie de Overzichtelijkheid van Hart, Ziel en Geest binnen mogen gaan terwijl jullie een Nieuwe Cyclus van Tijd op de Planeet Aarde creëren.

 

Bron : Denk met je Hart

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees