Zen is geen filosofie. Zen is geen wereldbeschouwing. Zen is ook geen gebruiksaanwijzing hoe we het leven beter of anders kunnen leven dan het al is. Wat is zen dan? Zen is de diepste voltrekking van het ‘niet weten’; een ontspannen schouderophalen te midden van alle theorieën en opvattingen over onszelf, de anderen en de wereld. Zen is gewoon maar een ander woord voor dat wat is en zoals het is. Zen voegt aan de dingen en gebeurtenissen niets toe en doet er ook niets aan af. Eigenlijk is zen helemaal overbodig.

 

Zen in de 21e eeuw

Klik op het boek indien U meer informatie wenst

 

We zijn alleen vergeten dat we al thuis zijn. Om dat in te zien, ja volledig te verwerkelijken, hebben we tijd nodig, veel tijd.<br/>Dit boek verwoordt de ervaringen, inzichten en vooruitzichten die de auteurs in de loop van de jaren hebben opgedaan. Ze zijn persoonlijk, subjectief en toch richtinggevend voor allen die in de ‘zenlijn Willigis Jäger’ hun weg- en oefengemeenschap zoeken of al hebben gevonden.

Recensie(s)

Zenmeester Williges Jager en twee door hem benoemde opvolgers vertellen over de zen-lijn die ze volgen, waarbij zen wordt gezien als een beweging in het Westen die diepgaande veranderingen tot stand brengt: afname van sterke gerichtheid op het ik, zodat het ware wezen tevoorschijn kan komen en men het ware thuis kan realiseren als ervaring van een zijn en leegte, tegelijk. Verder wordt de nadruk gelegd op zen als universele ervaring, die religieuze tradities overstijgt, dus meer los ook van het boeddhisme. In drie delen worden per deel telkens door een leraar een aantal aspecten van zen, de beoefening daarvan en de betekenis van zen voor de moderne mens in het westen beschouwd. Bevat inleiding, voor- en nawoord. Overzichtelijk notenapparaat onderaan de pagina's. Zowel vanwege de heldere en visionaire kijk gelardeerd met persoonlijke noten, als door de sterk doorleefde zen-ervaring van de auteurs biedt dit boek een frisse en inspirerende visie op de beoefening van zen en de uitdagende betekenis ervan voor de huidige westerse maatschappij.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees