Dit boek beschrijft de werking van de zwarte lichten, de zwarte zon en de zwarte maan en gaat in op de werking van Pluto en het gelukspunt. Daarmee wordt de spirituele dimensie van de horoscoop zichtbaar gemaakt. De zwarte zon in de horoscoop geeft de verbinding met de kosmos weer, waardoor we kunnen ervaren dat alles één is. De zwarte maan geeft het oorspronkelijke intuïtieve weten weer, de wijsheid van de ziel. Daarin kunnen we ons niet aanpassen aan de normen en gewoonten van onze cultuur, maar blijven we oorspronkelijk en gaan we onze eigen weg.

 

Spirituele astrologie

 

Op heldere wijze wordt beschreven hoe het open oorspronkelijke contact met de ziel in de loop van het leven naar de achtergrond verdwijnt en hoe wij als vrij en zelfverantwoordelijk individu opnieuw op dit intuïtieve weten af kunnen stemmen. Als de zwarte lichten weer werkzaam en verbonden zijn geven zij het oorspronkelijke en transpersoonlijke handelen van de mens weer. In de spirituele duiding van de horoscoop staat het contact van de mens met de ziel centraal. Vooral aan het eind van de vorige eeuw hebben de spirituele punten zoals de zwarte zon en maan steeds meer aandacht gekregen. De schrijfster verwijst regelmatig naar 'Zwarte maan, zwarte zon, drakenkop'* van George Bode. De zwarte zon geeft de verbinding met de kosmos weer, waardoor ervaren kan worden dat alles een is. De zwarte maan geeft het oorspronkelijke intuitieve weten weer, de wijsheid van de ziel. Het zoeken naar verbinding met de Bron, met de geestelijke wereld is ook een thema dat we in veel oude mythen en sprookjes aantreffen. Aardige voorbeelden hiervan zijn in dit boek te vinden. Ook aan Pluto, de heerser van de zwarte maan, wordt veel aandacht besteed, alsmede aan de werking van het gelukspunt. Naast de theoretische gegevens worden ook drie voorbeeldhoroscopen behandeld van enkele mensen die bewust voor de spirituele weg gekozen hebben. De horoscoop van Maxima komt eveneens aan bod. Tot slot worden nog duidingen gegeven van de zwarte lichten in tekens en huizen. Een boeiend boek dat mede door de prettige stijl goed leesbaar is voor mensen die reeds goed overweg kunnen met de in dit boek gehanteerde begrippen.

 

 

 

Bekijk Hier

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees