Elisabeth Haich is zoekende naar een verklaring voor het leven op aarde.Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Het vinden van deze diepere zin is als een inwijding. De zoektocht van Elisabeth leidt naar steeds wijzere mensen, die meer en meer onthullen over de inwijding en de zin van het leven.Centraal in deze 'geestelijke autobiografie' staat een 'vorig leven' van de schrijfster als dochter van een Egyptische farao, met wie deze trouwt, waarna zij wordt opgeleid tot priesteres.

 

Inwijding

 

 Bekijk Hier

 

 

De kosmische kennis die zij verwerft, wordt gedetailleerd beschreven; dit uitgebreide verslag van een 'inwijding' beslaat het grootste deel van het boek. Hieraan vooraf gaat een beschrijving van het 'actuele' leven van de auteur, als kind eenzaam, kunstzinnig begaafd en via dromen en visioenen in contact met 'een andere wereld'. Ook haar volwassen bestaan - waarin zij muziek studeert, psychologie, en beeldhouwkunst, trouwt en moeder wordt - speelt zich voortdurend af tegen een achtergrond van 'paranormale' verschijnselen. Steeds terugkomend daarbij is een 'hij', die uiteindelijk de Egyptische hogepriester Ptahhotep blijkt te zijn, waarna het minutieus vertelde verhaal van een 'vorig leven' - de inwijding tot priesteres - kan beginnen. Ondanks de toon van grote bevlogenheid en overdrijving hier en daar zal deze 'fantastische' levensbeschrijving menigeen boeien. Deze editie is uitsluitend stilistisch bewerkt, het taalgebruik is iets moderner, fouten zijn eruit gehaald en de spelling is aangepast; het fotokatern is weggelaten. Kleine druk.

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees