Groeten van thuis Dierbaren. De energie van deze dag is magisch voorbij jullie begrip. Jullie hebben een visie op de toekomst  ontwikkeld zoals maar weinige mensen ooit gezien hebben. Jullie zijn gewend om naar je geschiedenis te kijken, nadat het gebeurd is. Waarschijnlijk voor het eerst in jullie geschiedenis zijn jullie in staat om vooruit te kijken op de tijdlijn. Er zijn wel uitdagingen en er zullen een aantal aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Veel is in beweging, dierbaren . Julie hebben het al vanuit het perspectief van financiën en en astrologie gezien en nu gaan jullie het perspectief horen vanuit spirit. Eenvoudig gezegd, jullie zijn door een grote verandering gegaan, een grote verschuiving.

 

Steve 2014_06

 

We hebben dit voorspeld en we hebben erover gepraat aan het einde van jullie 12-12-12, dan de meesten van jullie beseften en terwijl jullie door deze energie  heengingen startten jullie een golf. Deze golf heeft z’n hoogte en dieptepunten, het gaat vooruit en rolt weer terug. Veel dingen die in de tijd voortgaan beschouwen jullie als vooruitgang. En als die golf terugrolt, hetgeen een natuurlijke reactie is, heeft het de neiging om het slechtste in de mensheid naar boven te halen. En dit is wat jullie continue hebben ervaren terwijl jullie door deze golf heengingen.

Een golf die heen en weer rolt

Nu hebben jullie een nieuwe energie die op aarde landt. Het berngt jullie al die dingen waarvan jullie dromen, de mogelijkheid om bewuste creators te zijn op aarde. En hoewel we jullie van de grootsheid van deze energie vertellen, de geweldige mogelijkheden die jullie daarmee hebben, zullen jullie die zelf ontdekken, net zoals we jullie ook vertellen dat er veel aanpassingen plaats zullen moeten vinden om dit te kunnen laten gebeuren. Die aanpassing zal gezien worden als een golf die naar naar voren rolt en weer terug rolt.

Nu is de tijd van beweging

Het interessante hieraan is dat je jezelf kunt positioneren in deze energie zoals jij wilt, door uit te vinden waar jij van de grootste toegevoegde waarde bent. Deze golven zijn hier niet om je te overspoelen of om je bloot te geven. Ze niet hier omdat je ze moet ‘overleven’ jullie hebben deze golven gecreëerd, hetgeen betekend dat je in de beste positie zit om je door dezelfde golven, die ook veel leiden hebben veroorzaakt voor de mensheid, voorwaarts te laten dragen. Begrijp alsjeblieft dat het niet de bedoeling is dat je gaat wachten tot alles precies goed is. Het is nu tijd om te bewegen op aarde; het is nu tijd om alles in beweging te zetten. Om heel helder te zijn; jullie zullen veel veranderingen op het kruis van de tijdlijn zien plaatsvinden. En dat zal doorgaan tot het einde van November 2010 zeker. Dat is waar jullie jezelf voor aan het klaarmaken zijn.

Leven in Harmonie

Ondertussen zijn er op aarde veel plaatsen die onderdeel zijn van deze energiegolf. Jullie hebben deze golf binnengebracht, maar jullie hebben niet overzien wat de recessie van deze golf zou zijn omdat jullie dat eigenlijk voor jullie zelf  hebben verstopt. Deze energieën komen overal op aarde zomaar op, op verschillende manieren. Een eenvoudige manier om dit te begrijpen zou zijn dat anderen een ander beeld van de tijdlijn hebben dan jullie. Dat kunnen we radicalisatie noemen, omdat dat de waarheid is in veel religies. Toevalligerwijs is het op dit moment vooral op moslims gefocust. Deze aanpassingen op de planeet dienen niet alleen plaats te vinden voor aarde maar ook omdat  jullie moeten leren wat het is om in harmonie samen te leven, welke religie je dan ook maar hebt, omdat iedereen in zijn tijd veel goed gedaan heeft op aarde. Maar als je je kracht compleet weggeeft aan iets, of iemand, zal het problematisch zijn voor de toekomst. Deze veranderingen dienen dus plaats te vinden.

Deze nieuwe energie beangstigd velen.

Wat jullie op de tijdlijn zien beschouwen jullie als vooruitgang, en dat is het ook. Als je kijkt naar jullie nieuwe technologieën is het een eenvoudige rekensom om te zien dat jullie een enorme vooruitgang in een zeer korte tijd hebben gemaakt. Velen van jullie hebben declaraties van Spirit-rechten getekend, die staan als een huis. Dit zijn de sleutel elementen om je voort te bewegen op de tijdlijn, terwijl je getuige bent van alle vooruitgang, alle nieuwe technologie, energie, manieren van denken, zelfs een versneld proces van de groei van je eigen spirit. In plaats van langzaam door alle lagen heengaan heb je nu een directe verbinding die je snel kunt activeren. Dit is allemaal nieuwe energie en om eerlijk te zijn, velen van jullie zijn er bang voor. Wel dierbaren, jullie bewegen je in de ze richting op de tijdlijn. Er zijn velen van jullie die geloven dat dit allemaal al eerder bestaan heeft. We moeten jullie vertellen dat dat niet waar is dierbaren. Wel zijn er net zoveel problemen nu als er toen waren. Wellicht waren die niet zo zichtbaar wegens een gebrek aan technologie.

Sommigen geloven dat, als zij hun energie en levensstijl mee terug nemen in de tijd, ze alles dat wij als vooruitgang noemen kunnen elimineren, alsof het nooit gebeurd is, en dat we dan allemaal gelukkig zijn. Zij geloven dat alles dat van waarde is er al was in de tijd van Mohammad, en daarom willen ze terug naar die tijd om dat allemaal te reconstrueren, inclusief de wetten van die tijd.

Dit is niet aan de orde, dierbaren. Het zit zo: je hebt twee mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat dit de toekomst is, dan heb je twee andere mensen die absoluut geloven dat dat de toekomst is. De realiteit is dat we uit de weg moeten gaan om dit op te kunnen lossen. Als Lichtwerkers kun je zelfs enkele sleutels hiertoe in je bezit hebben. Hoe gaat dat dan?

Deze gebeurtenissen vinden plaats vanuit een plaats van angst, een gebrek an informatie en terreur, doodsangst. Dit heeft tot nu toe goed gewerkt voor ze, ze hebben zelfs technologie gebruikt om deze angst te verspreiden. En dierbaren, dat is het stuk van de puzzel. Jullie moeten begrijpen dat deze delen niet werken zoals jullie dachten dat ze zouden werken. Een revisie van jou kijk op hoe zaken werken is hier aan de orde. Welnu, als je begrijpt dat deze mensen vanuit hun hart werken, dan kun je ze een beetje ruimte geven. De uitdaging is dat deze mensen het verschil niet kennen tussen kracht en macht en dat ze de neiging hebben om kracht te gebruiken als ze geen macht kunnen vinden. Dierbaren, veel van deze energie zal opgelost moeten worden binnen de moslimgemeenschap. Het is bijna alsof er een burgeroorlog aan de gang is tussen de verschillende fracties binnen deze religie.

EN dan komt er een derde partij in het spel, of dat nu de VS is of een hele coalitie van landen, en gat geeft ze een gemeenschappelijke vijand hetgeen een tweestrijd in een drie-voudig probleem veranderd.

De baan / het werk van Lichtwerkers.

Betekent dat dan dat je nu het probleem, het probleem laat, je omdraait en wegloopt? Nee, dierbaren. Er is hier een verantwoordelijkheid, en als je de situatie gaat zien zoals deze werkelijk is, ga je nieuwe mogelijkheden zien. Wat is dan het werk van Lichtwerkers? Dierbaren, niet alleen kun je de energie van vrede gaan neerzetten, maar je kunt ook een manier vinden om je vijand lief te hebben, of diegenen die jullie vijanden noemen. Er is geen zwart en wit meer, dierbaren, omdat alles gewoon een andere tint grijs is. Vind de harmonie in de vele tinten grijs. Weet dat velen van deze mensen simpelweg opgegroeid zijn in generaties vol haat, doorgegeven door hun grootouders, hun ouders, aan hun. Het wordt verondersteld dat het begrepen en doorgegeven wordt, alsof ze onderdeel zouden zijn van een sociaal experiment. En het begint te veranderen. Het zal enige tijd duren en zij die voelen dat ze ernaartoe getrokken worden en in een nieuwe golf terechtkomen, vinden dat niet leuk. Ze duwen terug, en dat is wat er feitelijk plaatsvindt.

De energie zal zich settelen, maar dat zal voornamelijk komen door de mensen die nu al in dat gebied wonen en leven. Zij werken met deze burgeroorlogen en werken met de verantwoordelijkheden van wat er gebeurd in deze gebieden. Er zijn veel mensen die zaken doen met bedrijven daar alsmede mensen die deze landen overgenomen hebben. En nog steeds doen ze zaken met die mensen, Wat is de verantwoordelijkheid hier? Kijk naar de mogelijkheden van het niet vechten en je zult er meer van gaan begrijpen. Want bovenal kijk naar het gebrek aan liefde aan de basis van hun menselijk bestaan.

Transmuteren van angst in liefde

Dierbaren, we weten dat mensen bang zijn. We weten dat velen van hen terug stappen in oude patronen als ze te maken krijgen met problemen die ze niet op  kunnen lossen. Dit is op grote schaal gebeurd  en het heeft hen de illusie van succes gegeven.  Begrijp heel goed dat het gehele collectief dit allemaal zal toestaan of het zal blokkeren. Dat kan met ieder van jullie beginnen als jullie gaan staan voor wat goed is en wat kwaad, in je eigen hart. Je kunt jezelf openen en begrijpen dat deze hele bange mensen deze uitdaging veroorzaken. JE kunt ervoor kiezen om in het spel mee te gaan of om opzij te stappen. Het is geheel aan jullie,dierbaren, want er is geen goed of fout. Echter, als je het spel op planeet Aarde speelt en je hebt besloten om hier te zijn op dit tijdstip, dan heb jij een deel van de puzzel in handen. In de dagen, de tijd, die gaat komen kun je dat in je hart vasthouden en een heilige plaats voor jezelf en de mensheid creëren. Zet dat in beweging en weet dat, wat voor moeilijkheden je ook tegenkomt, uitdagingen, terreur die je op tv ziet, jij de capaciteit hebt om hierover te heersen en het te transmuteren in liefde, Daarom ben je gekomen.

Vind de overeenkomsten

Bekijk de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden en probeer lief te hebben iedere kans die je krijgt. Probeer de overeenkomsten tussen jezelf en vijanden te vinden en je zult snel zien dat het geen vijanden meer zijn. Dat is de nieuwe manier van de vijfde dimensie; het is de enige manier om het op te lossen.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen elkaar met respect te behandelen. Koester elkaar, ieder kans die je krijgt. Speel dit mooie spel en neem er verantwoordelijkheid voor en besef dat je geliefd bent, meer dan je begrijpt.

Espavo, dierbaren

De groep

Het woord Espavo is een vroeg  Lemurianse groet en betekent : “Dank je dat je in je kracht gaat staan”

 

Bron : Lightworker

 

Speciaal verzoek: Copyright 2014 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op lightworker.com te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht. 

 

enfrdees